Newsroom

Zmiany personalne w firmie Lectra

Dwoje nowych dyrektorów w firmie Lectra.

Zmiany personalne w firmie Lectra

Pierre-Yves Roussel i Karine Calvet dołączają do Rady Dyrektorów Lectra.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Walne zgromadzenie akcjonariuszy powołało na czteroletnią kadencję dwoje nowych dyrektorów w firmie Lectra: Pierre-Yves Roussel i Karine Calvet. Oboje wejdą w skład Komitetu Strategicznego, zastępując Bernarda Jourdana, głównego dyrektora i Anne Binder. Karine Calvet zostaje również członkiem Komitetu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR).

Cele strategiczne Lectry

Dzięki nowej strategii na lata 2023-2025 Grupa zamierza wykorzystać swoją ekspansję – głównie dzięki przejęciu firmy Gerber w czerwcu 2021 r. – do przyspieszenia wzrostu, znacznego zwiększenia udziału SaaS w sprzedaży i wykorzystania możliwości rozwoju zewnętrznego. Lectra chce być również liderem bardziej zrównoważonej przyszłości.

Daniel Harari, prezes i dyrektor generalny w firmie Lectra, powiedział podczas zgromadzenia akcjonariuszy: Po pierwsze, chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze podziękowania Anne Binder i Bernardowi Jourdanowi za ich zaangażowanie i istotny wkład w rozwój Lectry w ciągu ostatnich dwunastu lat. Cieszymy się, że możemy powitać Karine Calvet i Pierre-Yves Roussela w Zarządzie Lectry. Karine Calvet wnosi doskonałą znajomość sektora IT i przemysłu, a także solidne doświadczenie w zakresie strategii, zarządzania i zrównoważonego rozwoju. Z kolei Pierre-Yves Roussel posiada dogłębną wiedzę na temat rynków mody i luksusu oraz doświadczenie w zakresie strategii, zarządzania i ładu korporacyjnego.

O firmie Lectra

Jako główny gracz na rynkach modowym, motoryzacyjnym i meblarskim Lectra przyczynia się do rewolucji Przemysłu 4.0, dostarczając jedne z najlepszych w swojej klasie technologii.

Grupa oferuje rozwiązania z zakresu inteligencji przemysłowej – oprogramowanie, sprzęt, dane i usługi – które ułatwiają cyfrową transformację obsługiwanych przez nią firm. Grupa zatrudnia 2500 pracowników. Założona w 1973 roku firma Lectra odnotowała w 2022 roku przychody w wysokości 522 milionów euro i jest notowana na giełdzie Euronext (LSS).