Newsroom

Skąd tyle pesymizmu w handlu meblami?

1187790408

Skąd tyle pesymizmu w handlu meblami?

B+R Studio dokonało analizy ocen opisujących zjawiska z handlu artykułami gospodarstwa domowego, w tym w tym w handlu meblami. Badany okres przypadł na I-X 2020 r. i objął 6 wskaźników.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Dane z zakresu koniunktury w handlu meblami pozwalają szerzej spojrzeć na polską branżę meblarską. Wskaźnik bieżącej ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw rozpoczął rok 2020 na delikatnym plusie. Wraz z początkiem pandemii drastycznie spadł poniżej zera, a najniższy poziom osiągnął w kwietniu, tj. -42,4. Znaczna poprawa nastrojów nastąpiła dopiero w lipcu, a w sierpniu wskaźnik wrócił do wartości dodatnich, by osiągnąć najwyższy poziom we wrześniu (7,5).

Wskaźnik przewidywanej ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw zachowywał się w sposób analogiczny, jednak w tym przypadku nastroje były znacznie bardziej pesymistyczne, bo w kwietniu zatrzymały się na poziomie -74,5. W ostatnich miesiącach wróciły do wartości „na plus” i osiągnęły we wrześniu poziom 5,8, co jest wynikiem lepszym o 3,2 pkt proc. niż w analogicznym okresie 2019 r.

Wskaźnik bieżącej ilości sprzedanej również zaliczył poważny spadek do głębokich wartości ujemnych podczas wiosennej fali COVID-19, jednakże od lipca 2020 r. sytuacja odwróciła się o 180 stopni – wskaźnik osiągnął wynik 46,0 i utrzymywał się prawie na niezmienionym poziomie do października.

Ceny w handlu meblami

Przewidywane ceny towarów od stycznia do października 2020 r. za wyjątkiem kwietnia (-7,5) utrzymywały wartości dodatnie, z których najwyższa był w marcu (13,8).

Przewidywany popyt na towary zaliczył najniższy spadek ze wszystkich wskaźników, bo w kwietniu 2020 r. był na poziomie -94,0, co pokazuje, jak bardzo skrajny pesymizm panował wśród przedsiębiorców. Analogicznie do poprzedników, w miesiącach letnich wrócił na właściwe tory osiągając w lipcu poziom aż 15,0.

Ostatni wskaźnik dotyczy ogólnego klimatu koniunktury również charakteryzował się największym spadkiem w kwietniu (-58,5) i powrotem do wartości dodatnich w późniejszych miesiącach, osiągając najwyższy jak na razie poziom we wrześniu (6,7).