Newsroom

Przemysł drzewny wobec decyzji RDLP w Gdańsku

RDLP w Gdańsku rezygnuje z certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC, przemysł drzewny reaguje.

Przemysł drzewny wobec decyzji RDLP w Gdańsku

Stanowisko w sprawie pisma RDLP Gdańsk, dotyczącego rezygnacji z kontynuowania certyfikacji FSC, zajęła Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100


Reprezentowany przez PIGPD przemysł drzewny nie rozumie decyzji gdańskiej RDLP i argumentów, które za nią stoją.

Publikujemy list, którego adresatem jest Bartłomiej Obajtek, Dyrektor Regionalny RDLP w Gdańsku, a który PIGPD wysłała 8 sierpnia.

Z ogromnym zaskoczeniem przyjęliśmy do wiadomości treść pisma z dn. 8.08.2022 zn. sp.: ZG.0152.1.17.2022 podpisanego przez Pana i informującego o wycofaniu RDLP w Gdańsku z certyfikacji FSC. Pańskie pismo stoi w jawnej sprzeczności z deklaracjami jakie składali Zastępca Dyrektora Generalnego LP Pan Krzysztof Janeczko oraz Naczelnik Marketingu DG LP Pan Paweł Boski, w trakcie spotkań z przedstawicielami przemysłu drzewnego.

Kluczową kwestią dla przemysłu tartacznego jest dbałość o wysokie standardy produkcji zgodne z najlepszymi, dostępnymi technikami i poszanowaniem środowiska naturalnego. Nasze firmy posiadają certyfikaty związane z jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem. Ważnym zagadnieniem jest pozyskiwanie surowca drzewnego do produkcji wyrobów z drewna z lasów prowadzących zrównoważoną gospodarkę leśną, potwierdzoną certyfikatem FSC. Pozyskiwanie surowca z certyfikowanych źródeł jest niezwykle istotnym elementem pozwalającym nam na funkcjonowanie zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej. Ponadto, klienci naszej branży oczekują od naszych przedsiębiorstw potwierdzenia stosownych certyfikatów i posiadanie ich warunkuje zakup naszych wyrobów.

Utrata certyfikatu FSC równa się odcięciem źródła surowca certyfikowanego dla firm branży drzewnej, natomiast dla PGL LP oznaczałoby to ograniczenie potencjalnej liczby odbiorc6w kupujących surowiec drzewny. Dia branży grozi to zarówno utratą klientów i wypracowanych, wieloletnich kontraktów, jak również znacznym obniżeniem konkurencyjności polskich firm i ich wiarygodności na rynku.

Nie rozumiemy argumentów o rzekomej niezgodności z prawem zapisów w umowie licencyjnej. Ta sama umowa obowiązuje od wielu lat, taką samą umowę podpisał niedawno dyrektor regionalny w Szczecinku, na podstawie tej samej umowy RD LP w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie audytu. Czy w pozostałych dyrekcjach obowiązuje inne prawo, czy o pańska dyrekcja stanowi o prawie w Polsce?

Polska lzba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, Polski Komitet Narodowy EPAL, Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego wyrażają stanowczy protest i wzywamy Pana do podjęcia natychmiastowych rozmów z przedstawicielami FSC w Polsce na temat ewentualnych zmian w zapisach umowy licencyjnej. Pańska decyzja oznacza bardzo poważne konsekwencje dla branży drzewnej i ogłoszenie jej nijak ma się do obietnic współpracy oraz do dbania o firmy przetwarzające surowiec drzewny w Polsce.

Sygnatariuszami listu są reprezentujący przemysł drzewny:

  • Marek Kubiak, prezydent PIGPD
  • Roman Malicki, prezes PKN EPAL
  • Longin Graczkowski, Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego

Pismo przesłano do wiadomości:

  • Anny Moskwy, minister klimatu i środowiska
  • Waldemara Budy, ministra rozwoju i technologii
  • Józefa Kubicy, p.o. Dyrektora Generalnego PG LP