Newsroom

Podwyżki mimo pandemii. Co planują pracodawcy?

podwyżki płac

Podwyżki mimo pandemii. Co planują pracodawcy?

Czy polscy przedsiębiorcy pokazali swą zaradność w walce z konsekwencjami epidemii koronawirusa i rzeczywiście są skłonni do podnoszenia pensji pracownikom, bardziej niż do ich obniżania?

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Jak wynika z badania Grant Thornton, aż 39% przedsiębiorstw chce dać pracownikom podwyżki w 2021 r., to prawie dwa razy więcej niż rok wcześniej.

Okazuje się, że dwóch na pięciu szefów dużych i średnich przedsiębiorstw jest przekonanych, że w 2021 r. podniosą wynagrodzenia swoim pracownikom. Sześć i pół razy mniej firm deklaruje obniżkę płac. Wynik netto, który pokazuje różnicę między odsetkiem przedsiębiorstw planujących wzrost wynagrodzeń, a odsetkiem tych, które zamierzają ciąć płace w tym roku, wynosi 33 pkt proc. Prezentuje się on znacznie lepiej niż deklarowany przed rokiem, czyli dotyczący planów na 2020 r., który wyniósł wtedy zaledwie 20 pkt proc.

Jak informuje Grant Thornton, publikowany wskaźnik, obrazujący skłonność firm do zwiększania zarobków pracowników, był w ostatnich latach prognostykiem rzeczywistych zmian następujących w gospodarce i dobrze korelował z publikowanymi później oficjalnymi danymi GUS o wynagrodzeniach. Jeśli podobna sytuacja miałaby miejsce w 2021 r., można spodziewać się skokowego wzrostu dynamiki wynagrodzeń, do 6,5-7 % rocznie.