Newsroom

Jest decyzja IKEA w sprawie Rosji i Białorusi

Czy IKEA zamknie sklepy w Rosji?

Jest decyzja IKEA w sprawie Rosji i Białorusi

IKEA informuje, że na jej decyzję złożyło się wiele powodów. Jakie jest oficjalne stanowisko koncernu i co oznacza?

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

Wydany 3 marca 2022 roku oficjalny komunikat jest jednoznaczny – IKEA wstrzymuje działalność w Rosji i na Białorusi.

Wyniszczająca wojna na Ukrainie jest ludzką tragedią, a nasze najgłębsze współczucie i troska dotyczą milionów ludzi dotkniętych tą tragedią – czytamy we wspólnym oświadczeniu Grupy Ingka i Grupy Inter IKEA o wstrzymaniu działalności w Rosji i Białorusi.

Działania Grupy Inter IKEA i Grupy Ingka mają na celu wsparcie i zapewnienie bezpieczeństwa osobistego pracowników IKEA i ich rodzin. Wojna już wywarła ogromny wpływ na ludzi. Powoduje również poważne zakłócenia w łańcuchu dostaw i kondycji handluz tych wszystkich powodów zdecydowano, że IKEA wycofuje się z Rosji.

Co oznacza decyzja IKEA dla jej działalności w Rosji?

Szwedzki koncern informuje, że jego postanowienia dotyczą następujących kwestii:

1. Grupa Inter IKEA podjęła decyzję o wstrzymaniu wszelkiego eksportu i importu do i z Rosji oraz Białorusi.

2. Grupa Inter IKEA zadecydowała również o całkowitym wstrzymaniu działalności wszystkich fabryk IKEA Industry w Rosji. IKEA Industry nie posiada własnych fabryk zlokalizowanych na terenie Białorusi.

3. Całkowicie wstrzymano wszystkie dostawy od wszystkich poddostawców z obu krajów.

4. Grupa Ingka podjęła decyzję o wstrzymaniu wszystkich działań IKEA Retail w Rosji, przy czym centrum handlowe Mega, będzie nadal otwarte, aby zapewnić wielu ludziom w Rosji dostęp do ich codziennych potrzeb i artykułów pierwszej potrzeby, takich jak żywność, artykuły spożywcze i produkty farmaceutyczne.

IKEA zamyka sklepy w Rosji, ale też wstrzymuje produkcję, ponadto nie będzie niczego eksportowała i importowała do i z Rosji i Białorusi, a także korzystała z dostaw od poddostawców z obu tych krajów.

Jak informuje IKEA, decyzje te mają bezpośredni wpływ na 15 tys. współpracowników IKEA.

Ambicje koncernu są długoterminowe, my zapewniliśmy im zatrudnienie i stabilność dochodów w najbliższej przyszłości i zapewniamy im i ich rodzin w regionie – czytamy w oświadczeniu IKEA.

Jak IKEA włącza się w pomoc Ukrainie?

IKEA, wspólnie z organizacjami humanitarnymi, podjęła już kilka inicjatyw organizacjami humanitarnymi, by wesprzeć ludzi dotkniętych katastrofą, dostarczając im doraźną pomoc w najbardziej potrzebujących regionach.

IKEA podjęła decyzję o przekazaniu łącznie 40 milionów euro na rzecz pomocy humanitarnej dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie. Na tę kwotę składają się środki przeznaczone przez IKEA Foundation, Grupę Inter IKEA i Grupę Ingka.

3 marca IKEA Foundation, finansowana przez Grupę Ingka, ogłosiła przekazanie darowizny w wysokości 20 milionów euro na pomoc humanitarną dla osób, które zostały zmuszone do opuszczenia swojego domu w wyniku wojny w Ukrainie. Działanie to jest odpowiedzią na pilny apel Agencji Narodów Zjednoczonych ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) o zwiększenie wsparcia dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie.

Grupa Inter IKEA i Grupa Ingka przeznaczają po 10 milionów euro (czyli łącznie 20 milionów euro) wsparcia w postaci produktów oraz dodatkowej pomocy dla Agencji Narodów Zjednoczonych ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), Fundacji Save the Children i innych organizacji pomocowych działających na lokalnych rynkach.