Newsroom

Intrastat – co to jest i kogo obowiązuje?

Port cargo

Intrastat – co to jest i kogo obowiązuje?

System statystyczny Intrastat umożliwia zbieranie informacji oraz ustalanie stanu transakcji wewnątrzwspólnotowych. W momencie, gdy został zniesiony obowiązek wspólnotowy na tego typu wymianę, w urzędach pojawił się problem z pozyskaniem tychże danych. Dlatego podmioty gospodarcze wskazują informacje przy wykorzystaniu deklaracji Intrastat-Wywóz i deklaracji Intrastat-Przywóz. Kogo zatem obowiązuje Intrastat i jakie mamy progi ma rok 2020?

Kogo obowiązuje Intrastat?

Zgodnie z przepisami celnymi obowiązek przekazywania informacji do systemu Intrastat posiada osoba fizyczna lub osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca podatnikiem VAT i realizująca wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej.

Obowiązek przekazywania tego typu informacji dotyczy podmiotów, których wartości przywozu bądź wywozu przekraczają wartości ustalone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Mowa jest o tzw. progach statystycznych publikowanych co roku w programie badań statystycznych statystyki publicznej, która wprowadzona jest w formie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

Rodzaje progów statystycznych Intrastat

Wartości progów statystycznych Intrastat ustala się odrębnie dla przywozu i dla wywozu. Ponadto rozróżnia się dwa progi statystyczne:

 1. Próg podstawowy (asymilacji) – jeśli firma przekroczy ten próg obrotów, wówczas zobowiązana jest do składania deklaracji Intrastat od następnego miesiąca sprawozdawczego.
 2. Próg szczegółowy (specyficzny) – wyznaczony jest na znacznie wyższym poziomie niż próg podstawowy. Po jego przekroczeniu firma związana jest do składania bardziej szczegółowych deklaracji Intrastat. W tym wypadku wymagany jest bardziej szczegółowy zakres danych, takich jak np. dodatkowych kosztów transakcji.

Progi statystyczne Intrastat na rok 2020

Dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej wprowadzono następujące progi statystyczne na rok 2020:

 1. Próg podstawowy Intrastat:
  • dla przywozu – 4.000.000 zł
  • dla wywozu – 2.000.000 zł
 2. Próg szczegółowy Intrastat:
  • dla przywozu – 65.000.000 zł
  • dla wywozu – 108.000.000 zł

Agencja celna – outsourcing Intrastat

Dlaczego warto skorzystać z pomocy specjalistów z agencji celnej? Ze względu na stosunkowo skomplikowaną definicję towarów wspólnotowych oraz niejasne zasady wypełniania deklaracji Intrastat, zarówno dla progów podstawowych jak i szczegółowych, warto w tym przypadku skorzystać z usług agencji celnej. Dzięki pomocy profesjonalistów, którzy są na bieżąco z obwiązującym prawem i posiadają w tej materii bogate doświadczenie, wszystkie formalności względem Urzędu Celnego będą właściwie dopełnione.

Dobra agencja celna sprawnie i szybko wypełni deklarację Intrastat – na podstawie dostarczonych przez klienta faktur oraz dokumentów – i przekaże je w formie elektronicznej do odpowiedniej Izby Celnej. Tego typu outsourcing zapewnia firmom bezproblemową obsługę przy ich minimalnym zaangażowaniu podczas realizacji tego obowiązku względem systemy statystycznego Intrastat.