Newsroom

IKEA odnosi się do wyroku sądu w Krakowie

IKEA

IKEA odnosi się do wyroku sądu w Krakowie

6 grudnia IKEA Retail w Polsce wydała oświadczenie w sprawie wyroku II instancji Sądu Karnego w Krakowie.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

W oficjalnym komunikacie znajduje się potwierdzenie, że w dniu 6 grudnia 2022 roku w Sądzie Okręgowym w Krakowie odbyła się rozprawa, na której sąd wydał orzeczenie w postępowaniu przeciwko pracowniczce IKEA. Jak poinformowano, sprawa dotyczy decyzji podjętej odnośnie zachowania byłego pracownika sklepu IKEA w Krakowie. Sąd oddalił apelację i podtrzymał wyrok uniewinniający.

Pracowniczka IKEA przed Sądem Okręgowym reprezentowana jest przez radcę prawnego prof. Daniela Książka oraz adw. Jacka Trelę.

Koncern poinformował, że nie jest stroną postępowania i jednocześnie podkreślił, że postępowanie pracowniczki IKEA jest zgodne z polityką firmy.

IKEA, realizując swoją misję budowania przyjaznego miejsca pracy, zawsze dba o to, aby wszelkie działania były w zgodzie z prawem. Jako IKEA formalnie nie jesteśmy stroną postępowania. Pomimo tego, chcemy wyraźnie podkreślić, że nasza koleżanka jako pracowniczka IKEA, w pełni realizowała politykę firmy i w tym zakresie ma nasze wsparcie. W IKEA wierzymy, że wolność i równość leżą u podstaw praw człowieka. Naszym celem jest stworzenie zróżnicowanego i włączającego miejsca pracy: zarówno poprzez odzwierciedlanie różnorodnych poglądów społeczności, w których działamy, jak i poprzez tworzenie środowiska pracy, w którym każdy czuje się mile widziany, akceptowany i szanowany – skomentowała IKEA.

Dla przypomnienia – wyrok dotyczy głośnej sprawy z maja 2019 roku, kiedy to w wewnętrznej sieci IKEA umieszczono artykuł w związku z Międzynarodowym Dniem Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii, a w odpowiedzi jeden z pracowników zamieścił wpis: Akceptacja i promowanie homoseksualizmu i innych dewiacji to sianie zgorszenia, cytował też wersety z Pisma Świętego. Po tym zdarzeniu pracownik został zwolniony. Byłą przełożoną oskarżono o dyskryminację z powodu przynależności pracownika do Kościoła i jego przekonania religijne.