Słownik meblarski

Wybór konstrukcji mebla

Wybór konstrukcji mebla – polega na doborze odpowiednich połączeń stolarskich i łączników.

Możliwość zastosowania określonego połączenia zależy od kształtu i wymiarów elementów oraz od umiejscowienia połączenia w elemencie. Również rodzaj łączonych materiałów ma wpływ na wybór połączeń.

Jakie połączenia w meblu wybrać?

W doborze połączeń stolarskich konstruktor powinien wybierać te z nich, które dając ten sam efekt wytrzymałościowy. Ponadto mogą być wykonywane w krótszym czasie, za pomocą obrabiarek i narzędzi znajdujących się w przedsiębiorstwie.

W celu sprawdzenia prawidłowości przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i proporcji występujących w projektowanym meblu, w razie przewidywanej produkcji seryjnej, wykonuje się model przedmiotu. Po dokonaniu niezbędnych poprawek i uzupełnień staje się on wzorem do dalszej produkcji.

Wykonuje się również modele elementów o bardziej złożonych kształtach, jak np. elementy foteli czy krzeseł.

Źródło: Prządka W., Szczuka J. (1996), Technologia meblarstwa, część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.