Słownik meblarski

Wilgotność drewna

Wilgotność drewna – zawartość wody w drewnie. Stosunek masy wody w drewnie do masy drewna, wyrażony w gramach na gram lub w procentach.

Czym jest wilgotność względna drewna?

Wilgotność względna drewna jest to stosunek masy wody w drewnie do masy drewna w stanie wilgotnym.

Czym jest wilgotność bezwzględna drewna?

Wilgotność bezwzględna drewna jest to stosunek masy wody zawartej w drewnie do masy drewna w stanie zupełnie suchym, wyrażony w gramach na gram lub procentach.

Czym jest wilgotność maksymalna?

Wilgotność maksymalna – maksymalna ilość wody, jaka może być zawarta w drewnie przy pełnym nasyceniu ścian komórkowych i wnętrza (światła) komórek.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.