Słownik meblarski

Uszak

Uszak (uszy) – 1) potoczna nazwa fotela z bocznymi, górnymi i tapicerowanymi występami. Służy do oparcia głowy (policzka), zasłania przed przeciągami itp.

2) Element dekoracyjny małżowiny, występujący z boków mebli, np. nastawy ołtarza, feretronu itp. Rozpowszechniony w renesansie i baroku.

3) Zaakcentowanie górnych naroży okien lub drzwi w postaci występującego z lica obramienia profilowanego lub zdobionego, modne szczególnie w okresie baroku.

4) Staropolski czop, hak lub zawias u drzwi (Karłowicz).

5) Staropolski gatunek gwoździ (Karłowicz).

6) Kobierzec dekoracyjny m.in. z medalionami i arabeską, produkowany od XVI wieku w Azji Mniejszej.

Źródło: Grzeluk I. (1998), Słownik terminologiczny mebli, Ośrodek dokumentacji zabytków. Ministerstwo Kultury i Sztuki.