Słownik meblarski

Upcycling

Upcycling – proces, w którym produkty i materiały, w tym meble, które nie są już używane lub mają zostać usunięte, są ponownie wykorzystywane, naprawiane, ulepszane i regenerowane w sposób, który zwiększa ich wartość.

Kontrastuje to z recyklingiem, gdzie wartość jest często przynajmniej częściowo tracona.

Upcycling a produkcja masowa

Upcykling, rozumiany jako ponowne wykorzystanie i naprawa, od dawna jest częścią ludzkiego życia. Aż do XIX w. wszystko, co się posiadało było pielęgnowane, zadbane i używane do granic możliwości.

Następnie logika produkcji masowej stopniowo przejęła kontrolę, wprowadzając nowe walory wymienności, zastępowalności i mentalności wyrzucania, a wszystko to w imię nastawienia produkcji na ekonomię skali.

Nowy typ konsumpcji

Powstał nowy typ konsumpcji, który tradycyjne długotrwałe zaangażowanie w produkt zastąpił częstym seryjnym zastępowaniem nowymi wersjami i wynikającym z tego obniżeniem jakości produktów oraz oczekiwań konsumentów co do ich działania.

Jednocześnie, wraz z pojawieniem się społeczeństwa konsumpcyjnego, wiele przydatnych umiejętności, w tym umiejętność konserwacji i naprawy, zostało w znacznej mierze utraconych.

Źródło: Jagdeep Singha,b, Kyungeun Sungb, Tim Cooperb, Katherine Westb, Oksana Mont, Challenges and opportunities for scaling up upcycling businesses – The case of textile and wood upcycling businesses in the UK, Resources, Conservation & Recycling 150 (2019) 104439