Słownik meblarski

Upcycling

Upcycling – proces, w którym produkty i materiały, w tym meble, które nie są już używane lub mają zostać usunięte, są ponownie wykorzystywane, naprawiane, ulepszane i regenerowane w sposób, który zwiększa ich wartość.

Upcycling kontrastuje z recyklingiem, gdzie wartość często przynajmniej częściowo traci się.

Upcycling a produkcja masowa

Upcykling, rozumiany jako ponowne wykorzystanie i naprawa, to od dawna część ludzkiego życia. Aż do XIX w. wszystko, co się posiadało było pielęgnowane, zadbane i używane do granic możliwości.

Następnie logika produkcji masowej stopniowo przejęła kontrolę, wprowadzając nowe walory wymienności, zastępowalności i mentalności wyrzucania. Wszystko to w imię nastawienia produkcji na ekonomię skali.

Nowy typ konsumpcji

Powstał nowy typ konsumpcji, który tradycyjne długotrwałe zaangażowanie w produkt zastąpił częstym seryjnym zastępowaniem nowymi wersjami i wynikającym z tego obniżeniem jakości produktów oraz oczekiwań konsumentów co do ich działania.

Jednocześnie, wraz z pojawieniem się społeczeństwa konsumpcyjnego, wiele przydatnych umiejętności, w tym umiejętność konserwacji i naprawy, zostało w znacznej mierze utraconych.

Źródło: Jagdeep Singha, Kyungeun Sungb, Tim Cooperb, Katherine Westb, Oksana Mont, Challenges and opportunities for scaling up upcycling businesses. The case of textile and wood upcycling businesses in the UK, Resources, Conservation & Recycling 150 (2019) 104439