Słownik meblarski

Udarność drewna

Udarność drewna – energia potrzebna do złamania próbki drewna wskutek dynamicznie przyłożonego obciążenia.

Próba udarności – oznaczanie energii potrzebnej do złamania próbki drewna wskutek dynamicznie przyłożonego obciążenia. W odniesieniu do drewna najczęściej stosowana jest próba Charpy’ego. Ważna próba dla drewna lotniczego, giętarskiego oraz do wyrobu sprzętu sportowego.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.