Słownik meblarski

Ręczne stanowisko giętarskie

Ręczne stanowisko giętarskie – to stanowisko (warsztat) wyposażone w narzędzia do obróbki plastycznej drewna, która polega na działaniu na drewno sił zewnętrznych, pod wpływem których następują jego trwałe odkształcenia bez widocznego naruszenia wewnętrznej spójności.

Ręczne stanowiska giętarskie służą do gięcia elementów o kształtach przeważnie złożonych lub o krzywiznach nie mieszczących się w jednej płaszczyźnie, tj. takich, których nie można wykonać na typowych giętarkach. Gięcie w warsztacie ręcznym jest mniej wydajne w porównaniu z pracą maszyn i wymaga od obsługi znacznego wysiłku fizycznego.

Jakie zalety ma ręczne gięcie drewna?

Zaletą tego sposobu jest jednak mniejsza liczba złomów i braków. Doświadczony pracownik wyczuwa opór, jaki stawia zginany element i bardzo ostrożnie prowadzi proces gięcia w tych miejscach na długości elementu, szczególnie narażonych na uszkodzenia.

Formę stanowiącą główne wyposażenie warsztatu giętarskiego wykonuje się ze stopu aluminium. Przed gięciem zamocowuje się ją nieruchomo na stole. Roboczą powierzchnią formy jest rowek o profilu dostosowanym do przekroju poprzecznego zginanych drążków.

Taśma, która powinna opasywać drążek zawsze po stronie wypukłej, ze względu na złożony przebieg krzywizny, nie mieszczący się w jednej płaszczyźnie, jest specjalnie wyklepana. W miejscach, w których następuje zmiana krzywizny, w trakcie gięcia zakłada się specjalne zaciski (tzw. żabki), dociskające taśmę do drewna i do formy.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.