Słownik meblarski

Próba wytrzymałościowa

Próba wytrzymałościowa – próba mająca na celu określenie wytrzymałościowych właściwości drewna. Próba rozciągania, ściskania, ścinania, zginania, zmęczenia itp.

Czym jest doraźna próba wytrzymałościowa?

Próba wytrzymałościowa doraźna – próba, podczas której prędkość wzrostu obciążenia jest stosunkowo duża i jednoznacznie określona, np. próba wytrzymałościowa doraźna na ściskanie drewna wzdłuż włókien trwa ok. 2 min.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.