Słownik meblarski

Politura szelakowa

Politura szelakowa – roztwór szelaku (substancja zbliżona do żywicy, otrzymywana z wydzieliny czerwców, owadów żyjących na południowoazjatyckich figowcach) rozpuszczonego w 95-96% spirytusie denaturowanym lub winnym.

Szelak może być również rozpuszczony w spirytusie metylowym i izopropylowym, a także w boraksie, amoniaku, sodzie i potażu. Im stężenie spirytusu jest większe, tym łatwiej nanosi się politurę (rozpuszczalnik szybko odparowuje z powierzchni politurowanej).

Do czego służy politura szelakowa?

Politurę szelakową stosuje się w celu ożywienia rysunku drewna i nadania mu delikatnego połysku, a także jako ostatnią warstwę uszlachetniającą powłokę lakierową.

Źródło: Swaczyna I. (1999), Meble. Naprawa i odnowienie, PWRiL.