Słownik meblarski

Podkład syntetyczny pod emalie nitrocelulozowe

Podkład syntetyczny pod emalie nitrocelulozowe – podkłady te są zawiesiną pigmentów i wypełniaczy w spoiwie sporządzonym z żywic syntetycznych z dodatkiem sykatyw, w kolorach białym, żółtym i czerwonym.

Podkłady syntetyczne stosuje się do malowania podłoży drewnianych, uprzednio zapokostowanych lub pokrytych lakierem syntetycznym, oraz podłoży stalowych, zagruntowanych farbą antykorozyjną.

Źródło: Dziedzicki Mirosław, Wykończenie powierzchni drewna 742[01].Z2.03. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria: