Słownik meblarski

Obrzynany materiał tarty

Obrzynane materiały tarte (o przeznaczeniu ogólnym) – użytkuje się często w takiej postaci, jaką uzyskały one w obróbce tartacznej.

Jak się dzielą obrzynane materiały tarte?

Sortymenty należące do tej grupy można podzielić pod względem kształtu przekroju poprzecznego na dwa rodzaje:

  • o przekroju w kształcie wydłużonego prostokąta,
  • o przekroju zbliżonym do kwadratu.

Pierwsze z nich stosuje się głównie jako materiał okładzinowy, drugie zaś jako elementy konstrukcyjne w budownictwie.

Podział obrzynanych materiałów tartych na poszczególne sortymenty obejmuje:

  • deseczki,
  • deski,
  • bale,
  • listwy,
  • łaty (graniaki),
  • krawędziaki
  • belki.

Zobacz też: podział materiałów tartych.

Źródło: Prażmo J., Stolarstwo. część 1, WSiP, Warszawa, 1997.