Słownik meblarski

Nóż do tokarki imakowy

Noże do tokarek imakowe – noże imakowe swą budową przypominają noże tokarskie do metali. Mają kwadratowe lub prostokątne trzony mocowane w imakach lub suportach.

Noże do tokarek imakowe po ich zamocowaniu nie zmieniają położenia względem suportu. Wraz z nim przesuwane względem drewna śrubami pociągowymi – ręcznie lub mechanicznie. Części robocze noży imakowych mają różne kształty. Zależy to od tego, czy nóż jest przeznaczony do toczenia zewnętrznego, czy też wewnętrznego.

Zobacz też: klasyfikacja narzędzi tokarskich

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.