Słownik meblarski

Nóż do tokarki imakowy

Noże do tokarek imakowe – noże imakowe swą budową przypominają noże tokarskie do metali. Mają kwadratowe lub prostokątne trzony mocowane w imakach lub suportach. Noże imakowe po ich zamocowaniu nie zmieniają położenia względem suportu, lecz są wraz z nim przesuwane względem drewna śrubami pociągowymi – ręcznie lub mechanicznie.

Części robocze noży imakowych mają różne kształty, w zależności od tego, czy nóż jest przeznaczony do toczenia zewnętrznego, czy też wewnętrznego.

Zobacz też: klasyfikacja narzędzi tokarskich.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.