Słownik meblarski

Kopiarka do drewna

Kopiarka do drewna – kopiarka do tokarki do drewna to element, który można przymocować do tokarki do drewna.

Zadaniem kopiarek jest wykonywanie dokładnych kopii tego samego drewnianego przedmiotu. Te załączniki powszechnie używa się do tworzenia nóg stołowych, kijów bejsbolowych, a także innych zaokrąglonych drewnianych przedmiotów, które wymagają obrócenia wielu kopii.

Źródło: Bajkowski J. (1997), Maszyny i urządzenia do obróbki drewna, cz.1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.