Słownik meblarski

Klin

Klin – kawałek drewna o trapezoidalnym przekroju, w kształcie graniastosłupa trójkątnego. Używany w meblach do ściągania części składowych, np. w stołach podpory ze środkową belką, w szafach wieńce z bokami / ścianami bocznymi itp. Grubszy koniec zwany koroną.

Źródło: Grzeluk I. (1998), Słownik terminologiczny mebli, Ośrodek dokumentacji zabytków. Ministerstwo Kultury i Sztuki.