Słownik meblarski

Gradient wilgotności

Gradient wilgotności – zmiana wilgotności przypadająca na jednostkę grubości lub długości tarcicy, np. różnica wilgotności w suszonym drewnie występująca między wilgotnymi warstwami środkowymi i bardziej suchymi warstwami zewnętrznymi.

Źródła:

  • L. Helińska-Raczkowska, Leksykon nauki o drewnie, Poznań 1999.
  • F. Krzysik, Nauka o drewnie, PWN, Warszawa, 1978.