Słownik meblarski

Drewno na okleiny

Drewno na okleiny (drewno okleinowe) – drewno, z którego pozyskuje się okleiny. W zależności od rodzaju i pochodzenia rozróżnia się dwie grupy oklein pozyskanych z drewna strefy klimatycznej umiarkowanej i tropikalnej.

Z drewna okleinowego strefy umiarkowanej, w tym również drzew krajowych, produkuje się okleiny gatunków: liściastych, np. z dębu, jesionu, wiązu, klonu, jaworu, buka, i iglastych, np. z sosny i modrzewia.

Z drewna drzew strefy tropikalnej produkuje się okleiny pozyskane przeważnie z mahoniu i orzecha. W mniejszym zakresie także z innych gatunków, takich jak khaya i okume.

Źródło: Szczuka J., Żurowski J. (1999), Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.