Słownik meblarski

Stojak

Stojak – pionowy element ościeżnicy. W zależności od usytuowania w wyrobie okiennym lub drzwiowym wyróżniamy stojak prawy i lewy. Stojaki są trwale połączone z progiem i nadprożem. Najczęściej wykonany z drewna lub materiałów drewnopochodnych.

Źródło: PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.