fbpx

Meblarski 1000 – wersja rozszerzona (EDYCJA 2020)

984,00 

Wersja rozszerzona
(e-wydanie z możliwością pobrania pdf, bez limitu egzemplarzy, licencja dla jednej firmy + dane finansowe 1.000 ujętych w raporcie firm w pliku excel)

Description

„Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” (EDYCJA 2020)
Wersja rozszerzona
(e-wydanie z możliwością pobrania pdf, bez limitu egzemplarzy, licencja dla jednej firmy + dane finansowe 1.000 ujętych w raporcie firm w pliku excel)

Raport „Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” przygotowało Wydawnictwo meble.pl, wydawca miesięcznika i portalu BIZNES.meble.pl, we współpracy z firmą Info Veriti Polska.

Wartość i przydatność publikacji można ocenić przeglądając e-wydanie: LINK

Co zawiera „Meblarski 1000”?

Zestawienie „Meblarski 1000” zawiera wyniki finansowe za 2019 r. tysiąca firm, które mają obowiązek składania sprawozdań finansowych do KRS. W zestawieniu uwzględnione zostały także firmy, których sprawozdania za 2019 r. w momencie zamknięcia „Meblarskiego 1000” nie były jeszcze dostępne w wersji elektronicznej. W ich przypadku opublikowane zostały dane za rok 2018.

W zestawieniu nie zostały uwzględnione jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki cywilne, gdyż nie są one zobowiązane do składania sprawozdań finansowych w KRS.

Jakie firmy znalazły się w zestawieniu?

„Meblarski 1000” prezentuje dane finansowe firm, których przedmiot działalności obejmuje następujące działy:

31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych (takich firm w zestawieniu jest 97)
31.02.Z Produkcja mebli kuchennych (takich firm w zestawieniu jest 306)
31.03.Z Produkcja materaców (takich firm w zestawieniu jest 28)
31.09.Z Produkcja pozostałych mebli (takich firm w zestawieniu jest 569).

Jakie dane pojawiają się w raporcie?

W zastawieniu „Meblarski 1000” opublikowane zostały następujące dane składane w KRS:

 • przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
 • środki trwałe
 • aktywa obrotowe
 • zapasy
 • środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
 • aktywa razem
 • kapitał (fundusz) własny
 • zysk (strata) netto
 • zobowiązania długoterminowe
 • zobowiązania krótkoterminowe.

Ponadto opublikowane zostały dane pochodzące z wyliczeń własnych redakcji:

 • procentowa zmiana przychodów w stosunku rok do roku
 • stopa zwrotu z aktywów ROA
 • wskaźnik rentowności sprzedaży ROS
 • wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE
 • wskaźnik ogólnego zadłużenia
 • wskaźnik płynności bieżącej.

„Meblarski 1000” to także:

 • zestawienie największych producentów mebli w Polsce według województw
 • zestawienie największych producentów mebli w Polsce według wybranych powiatów
 • zestawienie największych producentów mebli w Polsce według PKD
 • zestawienie największych producentów mebli w Polsce według zatrudnienia
 • zestawienie największych producentów mebli w Polsce według formy prawnej

Zapraszamy do zakupu raportu!