Rankingi

Top 350: dla budownictwa – ranking największych

Top 350 dla budownictwa - najwięksi producenci stolarki otworowej, wyrobów stolarskich i ciesielskich w Polsce

Top 350: dla budownictwa – ranking największych

Po „Meblarskim 1000” dostępny jest kolejny ranking, tym razem obejmujący największych producentów stolarki otworowej, wyrobów stolarskich i ciesielskich w Polsce.

Reklama
Banner targów IFFINA 2024 750x109 px

Raport „Top 350: dla budownictwa – najwięksi producenci stolarki otworowej, wyrobów stolarskich i ciesielskich w Polsce” to ranking obejmujący producentów stolarki, przygotowany przez Wydawnictwo meble.pl, wydawcę miesięcznika BIZNES.meble.pl.

Ranking występuje w dwóch wersjach.

Obie można kupić na stronie wydawnictwa.

WERSJA PODSTAWOWA

Obejmuje e-wydanie z możliwością pobrania pdf, bez limitu egzemplarzy, z licencją dla jednej firmy

WERSJA ROZSZERZONA

Obejmuje e-wydanie z możliwością pobrania pdf, bez limitu egzemplarzy, z licencją dla jednej firmy + dane finansowe 350 ujętych w raporcie firm w pliku excel)

O czym jest „Top 350: dla budownictwa”?

Wartość i przydatność publikacji można ocenić przeglądając e-wydanie:

„Top 350: dla budownictwa – najwięksi producenci stolarki otworowej, wyrobów stolarskich i ciesielskich w Polsce”

W raporcieTop 350: dla budownictwa – najwięksi producenci stolarki otworowej, wyrobów stolarskich i ciesielskich w Polsce” znalazły się wyniki finansowe za 2019 r. 350 firm, które mają obowiązek składania sprawozdań finansowych do KRS. W przypadku firm, których dane finansowe w momencie zamknięcia raportu nie były dostępne, zamieszczone zostały dane za 2018 r.

W zestawieniu nie uwzględniono podmiotów, które nie są zobowiązane do składania sprawozdań finansowych w KRS, czyli jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki cywilne.

Czyje dane publikujemy w raporcie?

Raport „Top 350: dla budownictwa – najwięksi producenci stolarki otworowej, wyrobów stolarskich i ciesielskich w Polsce” prezentuje dane finansowe firm, których PKD 16.23.Z – produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa obejmuje:

• produkcję wyrobów z drewna przeznaczonych głównie dla budownictwa, takich jak:

– belki, dźwigary, krokwie, rozpory dachowe,

– prefabrykowane wiązary dachowe z klejonego drewna warstwowego połączonego metalem,

– drzwi, okna, okiennice i ramy okienne, z osprzętem metalowym lub bez, takim jak: zawiasy, zamki itp.,

– schody, poręcze i ogrodzenia,

– listwy dekoracyjne, listwy profilowe, gonty i podobne elementy drewniane,

• produkcję prefabrykowanych budynków lub ich elementów, z drewna, np. sauny,

• produkcję przenośnych domów,

• produkcję drewnianych ścianek działowych, do wbudowania na stałe.

Ranking producentów stolarki – jakie dane publikujemy?

Publikowane przez nas dane finansowe firm pochodzą ze sprawozdań finansowych składanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Chodzi o następujące dane:

 • przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
 • środki trwałe
 • aktywa obrotowe
 • zapasy
 • środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
 • aktywa razem
 • kapitał (fundusz) własny
 • zysk (strata) netto
 • zobowiązania długoterminowe
 • zobowiązania krótkoterminowe.

Z kolei pozostałe opublikowane dane pochodzą z wyliczeń własnych redakcji. Są to:

 • procentowa zmiana przychodów w stosunku rok do roku
 • stopa zwrotu z aktywów ROA
 • wskaźnik rentowności sprzedaży ROS
 • wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE
 • wskaźnik ogólnego zadłużenia
 • wskaźnik płynności bieżącej.

Co jeszcze zawiera raport „Top 350: dla budownictwa”? Przede wszystkim zestawienia największych producentów stolarki otworowej, wyrobów stolarskich i ciesielskich w Polsce w poszczególnych województwach, z wyliczeniami pokazującymi potencjał produkcyjny poszczególnych województw, a ponadto analizę kondycji branży na podstawie danych finansowych.

Zapoznaj się z danymi udostępnionymi w raporcie i otwórz się na nowe branże!