Rankingi

Obostrzenia dla przedsiębiorców

894318655

Obostrzenia dla przedsiębiorców

Zarządzający polskimi firmami popierają otwierających wbrew zakazom swoje biznesy. Są coraz bardziej zniecierpliwieni tym, że przedłużają się się obostrzenia.

Aż 70% przedsiębiorców – jak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Keralla Research, w ramach projektu „Skaner MŚP” – popiera wznawiających wbrew zakazom swoją działalność. Większe przyzwolenie na łamanie obostrzenia jest wśród największych firm (75%), z kolei najmniejsze – wśród najmniejszych firm.

Działają i nie zarabiają

Co ciekawe, wśród badanych aż 78% firm nie miała narzuconych ograniczeń w prowadzeniu biznesu. Częściowy lub całkowity zakaz działalności dotyczył 7%. Z kolei ponad 14% ankietowanych chce wprawdzie działać, ale nie zarabia, gdyż zamknięte są branże, z którymi kooperują.

Obostrzenia: ani dobrze, ani źle?

47% firm z sektora MŚP uważa, że ich obecna sytuacja nie jest „ani dobra, ani zła”. Z kolei 35% ocenia sytuację swojej firmy jako dobrą, a tylko 15% – jako złą lub bardzo złą. Umiarkowany optymizm przyświeca też ocenie sytuacja w drugim kwartale: co czwarty liczy, że się poprawi, a pogorszenia spodziewa się ok. 12%. Szczególnie duża niepewność panuje wśród firm mikro.

Optymizm w budownictwie, pesymizm w transporcie

Optymiści przeważają wśród przedsiębiorców budownictwa i handlu, ale już w przemyśle i usługach, pomiędzy oczekującymi poprawy i pogorszenia się widać równowagę. W transporcie dominują natomiast pesymiści – zwraca uwagę Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.