Rankingi

Największe wzrosty i spadki w branży meblarskiej

1336822992

Największe wzrosty i spadki w branży meblarskiej

Na rynku pojawiła się jedna z najbardziej wyczekiwanych przez branżę meblarską publikacji – „Złota 200 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” (edycja 2020).

„Złota 200 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” (edycja 2020) stanowi dodatek do grudniowego wydania miesięcznika „BIZNES.meble.pl”. To jedyny tego typu raport na polskim rynku, co sprawia, że jest cennym źródłem informacji i z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością.

Ranking firm z branży meblarskiej powstał we współpracy miesięcznika „BIZNES meble.pl” z firmą Info Veriti Polska.

Pełną treść można uzyskać kupując roczną prenumeratę lub egzemplarz grudniowego wydania miesięcznika „BIZNES.meble.pl”, do którego dołączone będzie zestawienie TUTAJ.

Można również wysłać wiadomość na adres prenumerata@meble.pl.

Zamieszczone dane finansowe (przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, środki trwałe, aktywa obrotowe, zapasy, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, aktywa razem, kapitał własny, zysk netto, zobowiązania długoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe) pochodzą ze sprawozdań finansowych składanych w Krajowym Rejestrze Sądowym i nie były weryfikowane przez redakcję.

Pozostałe dane (procentowa zmiana przychodów w stosunku rok do roku, wskaźniki: ROA, ROS, ROE, a także ogólnego zadłużenia i płynności bieżącej) pochodzą z wyliczeń redakcji.

W przypadku pierwszych 200 największych firm opublikowane zostały wszystkie powyższe dane finansowe oraz wskaźniki. Jeśli chodzi o firmy zajmujące miejsca od 201. do 400. redakcja ograniczyła się do podania przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, a także procentowego wzrostu przychodów w stosunku rok do roku. Celowo pozostawione puste miejsca oznaczają, że tych danych finansowych nie było w pozyskiwanych przez redakcję sprawozdaniach finansowych.

Partnerami tegorocznej publikacji są firmy Amix, Häfele, Interprint, Lech, Schattdecor i Sevroll.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem.