Rankingi

Gdy biznes mówi „sprawdzam”

437420054

Gdy biznes mówi „sprawdzam”

Blisko połowa przedsiębiorców z sektora MŚP mniej ufa swoim kontrahentom niż przed wybuchem pandemii.

Jak pokazało badanie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej i Rzetelnej Firmy, pandemia spowodowała wyraźny spadek zaufania w biznesie.

Niemal połowa małych i średnich przedsiębiorców mniej ufa swoim kontrahentom niż przed kryzysem wywołanym przez koronawirus. Najczęściej wpływają na to niepewność i nieprzewidywalność warunków prowadzenia biznesu. W cenie są natomiast sumienność i uczciwość. Wynika to z tego, że ponad 75% firm uważa, że rzetelność w biznesie ułatwia przetrwanie kryzysu.

Jak wynika z badania wynika z badania „Rok biznesu w pandemii”, przeprowadzonego wiosną 2021 r. przez Instytut MANDS na zlecenie Krajowego Rejestru Długów i Rzetelnej Firmy, blisko połowa (47%) firm z sektora MŚP deklaruje, że w czasie pandemii darzy swoich kontrahentów mniejszym zaufaniem. W przypadku 44% firm zaufanie pozostało na tym samym poziomie, a tylko w 8% przedsiębiorstw wzrosło.

ZOBACZ TAKŻE: Jak pandemia zmienia Niemcy?

Najczęstszym powodem ograniczenia zaufania do partnerów biznesowych stała się niepewność i nieprzewidywalność warunków prowadzenia biznesu w czasie koronakryzysu (75% wskazań). W dużym stopniu przyczyniły się do tego także problemy finansowe partnerów biznesowych (44%) oraz opóźnienia płatności (35%).

Co pomaga przetrwać w trudnych warunkach?

W czasach koronakryzysu i spadku wzajemnego zaufania w biznesie na znaczeniu zyskała rzetelność firm. 77% MŚP uważa, że pomaga ona w przetrwaniu tego trudnego czasu. Aż 91% MŚP jest też zdania, że firmy mogą istotnie zyskać na takiej postawie.

Przedsiębiorcy zapytani o to, jakie korzyści niesie ze sobą rzetelność, na pierwszym miejscu najczęściej wymieniają zaufanie klientów i kontrahentów. Jest ono szczególnie ważne w przypadku małych firm, które swój biznes często opierają przede wszystkim na dobrych relacjach z innymi i w ten sposób się rozwijają. Zaufanie pozwala zbudować bazę stałych klientów i dzięki nim ją rozszerzać. Jak wskazali badani przez nas przedsiębiorcy, bycie uczciwym i sumiennym owocuje również rosnącą liczbą klientów oraz pozytywnymi opiniami. Pozwala osiągać wyższe dochody i chronić dobre imię firmy. Etyczna postawa przynosi korzyści na wielu polach i długofalowo wspiera biznes. To kolejny argument za tym, aby w trudnych czasach nie wybierać drogi na skróty i zawsze stawiać uczciwość i etykę na pierwszym miejscu – zauważa Andrzej Kulik, ekspert Rzetelnej Firmy.

Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

Autorzy badania przypominają, że rzetelność w biznesie jest szerokim pojęciem i może być różnie interpretowana. Dla większości ankietowanych firm przejawia się w jakości oferowanych przez kontrahentów towarów lub usług. W rankingu takich cech następne w kolejności jest wywiązywanie się z zawartych umów i zobowiązań z najwyższą starannością. Na trzecim miejscu znalazła się terminowość w realizacji zleceń. W kontekście rzetelności przedsiębiorcy często wskazywali także terminowe płacenie faktur, rachunków, rat kredytowych i leasingowych oraz dbałość o pracowników.

ZOBACZ TAKŻE: Pandemia zatorów płatniczych

Większość przedsiębiorców zgadza się co do korzyści, jakie daje rzetelność w biznesie. Zdania są już jednak bardziej podzielone w kwestii tego, jak ją zweryfikować. Jak pokazały wyniki badania „Rok biznesu w pandemii”, w Polsce większość przedsiębiorstw ocenia rzetelność innych firm przez pryzmat rekomendacji lub otrzymanych przez nie poleceń. Dla około dwóch trzecich potwierdzeniem rzetelności danej firmy jest polecenie jej przez zaufanego kontrahenta lub pozytywna opinia w branży. Dla 39 proc. MŚP jest to pozytywna opinia w lokalnym środowisku. Podobny odsetek w swojej ocenie kieruje się opiniami w Internecie, zaś 37 % ufa posiadanym przez firmę certyfikatom – wskazuje Andrzej Kulik.

Badanie „Rok biznesu w pandemii” zostało przeprowadzone przez MANDS w marcu 2021 r. na zlecenie Rzetelnej Firmy i Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Objęło grupę 500 firm z sektora MŚP, w tym: mikro (zatrudniające 3-9 osób), małe (10-49) i średnie przedsiębiorstwa (50-249). Technika badawcza: CAWI.