Rankingi

Czekając na odmrożenie gospodarki

1782880588

Czekając na odmrożenie gospodarki

W badaniu B+R Studio, przeprowadzonym w dniach 21-22 kwietnia br., jako główną przyczynę kryzysu ankietowani wskazali brak popytu.

Pomiędzy badaniami z dnia 8 kwietnia i 22 kwietnia br. B+R Studio zaobserwowało, że:

  • Ocena sytuacji w firmach ustabilizowała się. Badane podmioty dzielą się na 3 porównywalne grupy określające swoją obecną sytuację jako: złą lub krytyczną, ani dobrą ani zła, dobrą.
  • Obecne wykorzystanie mocy produkcyjnych szacuje się u badanych podmiotów na 50%.
  • Postępujące ograniczenia zamówień dotyczą 72% firm, ale 12% badanych wskazało na pojawienie się nowych zamówień.
  • Poziom zatrudnienia w maju może być o około 10 tys. etatów niższy w porównaniu do marca br.
  • Jako główną przyczynę kryzysu badani wskazują brak popytu.

W związku z powyższym B+R Studio podtrzymuje scenariusz sprzed 4 tygodni mówiący o 35% spadku obrotów branży meblarskiej w br.

Z badania przeprowadzonego przez B+R Studio wynika, że sytuacja w przedsiębiorstwach branży meblarskiej jest zróżnicowana. Najtrudniejsza jest wciąż w tych firmach, które produkcję kierowały do sieci handlowych, których sklepy wciąż są zamknięte. Producenci realizujący produkcję pod zlecenia klientów kończą właśnie wykonywanie zleceń przyjętych jeszcze w marcu i w związku z brakiem nowych zamówień spodziewają się najgorszej sytuacji w maju. Natomiast producenci mebli dla rynku biurowego oczekują pogorszenia sytuacji za 4-6 miesięcy.

W ostatnim badaniu najwięcej firm (40% badanych) wskazało, że wykorzystuje swoje moce produkcyjne na poziomie 40-50%. Oznacza to poprawę w porównaniu z sytuacją sprzed Wielkanocy, kiedy to 20% badanych wskazywało przestój oraz pracę w zakresie 20-40% mocy produkcyjnych.

Główną przyczyną kryzysu jest niezmiennie zatrzymanie popytu związane z zakazem handlu i obostrzeniami w przemieszczaniu się wprowadzonymi w połowie marca w wyniku rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 i epidemii COVID-19.

Badanie zostało zrealizowane przez B+R Studio we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli. W badaniu z 22 kwietnia wzięło udział 35 podmiotów: 3 mikro, 7 małych, 11 średnich, 14 dużych; 8 kwietnia 25 podmiotów: 1 mikro, 7 małych, 4 średnie, 13 dużych; 25 marca 15 podmiotów: 2 małe, 4 średnie, 9 dużych.