Rankingi

Jak skutki wojny i pandemii wpływają na firmy?

koszty rosną i wpływają na działalność firm

Jak skutki wojny i pandemii wpływają na firmy?

Pandemia ograniczyła zyski 37% polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Większość z nich wskazuje, że nastąpił spadek zysków do 25%, a w co trzecim – między 26 a 50%. Gdy firmy zaczęły powoli wychodzić z lockdownów, Rosja zaatakowała Ukrainę. Skutki tej wojny zauważa w swojej działalności aż 67% respondentów – począwszy od utraty kontrahentów, przez konieczność szukania nowych rynków zbytu, po problemy z wakatami.

Bibby Financial Services już od ponad dekady bada nastroje polskich przedsiębiorców. W październiku bieżącego roku, Bibby MSP Index spadł do 42,6 pkt., a więc poniżej poziomu zwiastującego kryzys. Po pandemii firmy muszą się mierzyć z nowym zagrożeniem wywołanym agresją Rosji na Ukrainę. W jakim stopniu skutki wojny odczuwają polscy przedsiębiorcy? Jak wpływają one na bieżącą działalność firm i ich plany na najbliższą przyszłość?

Skutki wojny i pandemii a zyski firm

Tylko 12% małych i średnich przedsiębiorców potwierdziło w badaniu, że na skutek pandemii zyski w firmie wzrosły. Zdecydowanie więcej przedsiębiorców, bo 37%, przyznaje, że jej wpływ na biznes był negatywny i zyski spadły. Dla 45% respondentów pozostały bez zmian. Co istotne, przeprowadzone dodatkowe testy statystycznie nie wykazały żadnych różnic, jeśli chodzi o takie zmienne jak rozmiar zatrudnienia czy branża, w jakiej działają firmy a odpowiedzią na to pytanie.

Pandemia i lockdowny dotyczyły wszystkich firm, bez względu na branże czy profil działalności, stąd tych różnic między nimi nie widać. Zapewne skutki pandemii byłyby znacznie gorsze, gdyby nie tarcze antykryzysowe, które ułatwiały firmom przetrwanie okresów zastoju w biznesie. Co ciekawe, część przedsiębiorców nie pamięta już o tych najtrudniejszych miesiącach, kiedy nie mogli prowadzić działalności, a ostatni czas jest dla nich trudny z powodu inflacji i kryzysu energetycznego. Tomasz Rodak, dyrektor sprzedaży w Bibby Financial Services.

Sytuacja jest ciekawa, jeśli chodzi o wysokość spadku czy wzrostu zysku na skutek pandemii. Blisko 60% z grupy firm, które odpowiedziały, że pandemia podniosła im zysk podaje, że skala to 25%. Identycznie sytuacja wygląda w 37% firm wskazujących na spadki. Tu też prawie 60% notuje, że o jedną czwartą ich zysk przez pandemię zmalał. Można zatem pokusić się o interpretację, że firmy odczuły spadek zysku, ale precyzyjne podanie jego rozmiarów jest dość trudne.

ZOBACZ TAKŻE: Trudne czasy przed polskimi meblarzami?

W najnowszym badaniu Bibby MSP Index, respondenci zostali zapytani również o to, jak skutki wojny w Ukrainie wpływają na ich biznesy. Zdaniem aż 67% ankietowanych małych i średnich przedsiębiorców, wojna wywarła piętno na ich działalności.

Główną konsekwencją ataku na Ukrainę, z którą borykają się małe i średnie firmy, jest konieczność szukania nowych kontrahentów i dostawców (36%). Niemal co czwarta firma (23%), odczuwając skutki wojny, informuje o utracie pracowników i problemie z wakatami. Istotnie częściej narzekają na to przedstawiciele branży transportowej niż budowlanej i handlu. Co piąta firma utraciła rynek zbytu, bo eksportowała do Rosji.

To efekt sankcji gospodarczych na Rosję i Białoruś, które w wielu kategoriach były importerem polskich produktów lub znaczącym eksporterem niektórych surowców. Wraz z kolejnymi pakietami sankcji handel na linii Polska-Wschód niemal się zatrzymał. Nie dziwi również problem z wakatami w transporcie. Braki kierowców w Europie szacuje się na 400 tys. osób, w samej Polsce na 100 tys. W polskiej flocie pracowało przed wojną 130 tys. zagranicznych kierowców, z czego zdecydowana większość pochodziła z Ukrainy. Po wybuchu konfliktu wielu z nich wróciło do swojej ojczyzny, by walczyć z rosyjskim agresorem. O tym problemie mówi wielu naszych klientów z branży transportowej – wyjaśnia Tomasz Rodak, dyrektor sprzedaży w Bibby Financial Services.