Produkty

Test sprawności

Fotorealistyczny widok projektu kuchni, zaprojektowanej w programie PaletteCAD.

Test sprawności

Czas jest wrogiem, chociaż bywa też sprzymierzeńcem producentów mebli. Ci, którzy chcą się z nim ścigać, a tym samym udowodnić, że są konkurencyjni, muszą zainwestować w systemy informatyczne, które pozwalają na optymalizację procesów produkcyjnych.

Wyścig z czasem jest dla producentów mebli równoznaczny z wyścigiem zbrojeń. Każdy, kto chce być o krok przed konkurencją, powinien być na bieżąco z technologiami IT. Czy tak jednak rzeczywiście jest? Opinie na temat wykorzystania technologii, umożliwiających optymalizację procesów produkcyjnych w polskim meblarstwie, są podzielone. Paweł Dziadosz, dyrektor generalny DPS Software jest zdania, że branża meblarska znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozkwitu.

Producenci coraz częściej inwestują w nowoczesne maszyny i systemy informatyczne, jednak nie mają wiedzy w jaki sposób w pełni wykorzystać wszystkie możliwości, które niosą ze sobą te technologie. I tu potrzebne są zmiany. Przede wszystkim zmiany jeszcze na poziomie edukacji – w systemie kształcenia, szkoleń i kursów przygotowawczych. Krzysztof Rykowski, prezes Imos Polska

Dzieje się tak zarówno za sprawą rosnącego popytu krajowego jak i zagranicznego – argumentuje Paweł Dziadosz. – Warto tutaj wspomnieć, że Polska jest szóstym producentem i czwartym eksporterem mebli na świecie. Jednak, jak każda rozwijająca się branża, również polskie meblarstwo boryka się z problemami takimi, jak: rosnące koszty pracy, brak wykwalifikowanych pracowników oraz niedopasowanie postępu technologicznego do tempa rozwoju. Owszem sytuacja na przestrzeni ostatnich 5 lat, w obszarze wdrażania innowacji produkcji mebli, uległa poprawie, lecz udało się to tylko tym przedsiębiorstwom, które postawiły na optymalizację, automatyzację i informatyzację procesów.

Z pozycji lidera

Polska branża meblarska niewątpliwie jest liderem w europejskim przemyśle meblarskim – mówi Krzysztof Rykowski, prezes Imos Polska. – Składa się na to wiele czynników, z których jednym z bardziej znaczących jest dobrze zorganizowane zaplecze informatyczno-produkcyjne, logistyczne i magazynowe. Firmy coraz chętniej inwestują w dobre i sprawdzone rozwiązania, które przynoszą korzyści, nie tylko w sferze poprawy jakości produkcji i wytworzonego produktu, ale również w kwestii oszczędności i optymalnego wykorzystania materiałów. Polskie firmy w przeciągu kilku lat wykonały znaczący progres w dziedzinie wdrażania i wykorzystania systemów optymalizacji produkcji mebli. Widać to zwłaszcza w firmach o pokaźnym kapitale i dużym zapleczu produkcyjnym. Nie oznacza to jednak, by małe firmy nie były zainteresowanie tego rodzaju metodami, zwłaszcza jeśli dzięki temu mogą osiągnąć znaczne korzyści.

W opinii Krzysztofa Rykowskiego polscy producenci mebli starają się nadążać za wymogami Zachodu. Trend optymalizacji produkcji jest bardzo wyraźny w krajach Europy Zachodniej – zaznacza Krzysztof Rykowski. – W Polsce tendencja ta zaczyna się coraz bardziej zarysowywać i jest coraz chętniej wdrażana, jednak nie została jeszcze spopularyzowana i nie jest powszechna. W mojej ocenie, wynika to z braku wiedzy i świadomości o istnieniu tych rozwiązań. Producenci coraz częściej inwestują w nowoczesne maszyny i systemy informatyczne, jednak nie mają wiedzy w jaki sposób w pełni wykorzystać wszystkie możliwości, które niosą ze sobą te technologie. I tu potrzebne są zmiany. Duże zmiany. Przede wszystkim zmiany u podstaw, czyli jeszcze na poziomie edukacji – w systemie kształcenia, szkoleń i kursów przygotowawczych.

Dzisiaj potrzeba większych inwestycji w marketing i promocję oraz poszukiwania rozwiązań, które pozwolą na zbudowanie silnych, rozpoznawalnych marek i przez to podbijanie rynków eksportowych, nie tylko w roli poddostawców i dostarczycieli taniej siły roboczej, ale jako świadomych swojej wartości graczy. Grzegorz Mika, współwłaściciel i dyrektor zarządzający EasternGraphics Polska

Mając tego świadomość, firma Imos, która dostarcza gotowy system informatyczny dla przemysłu meblarskiego, już teraz podjęła szeroką współpracę z uczelniami wyższymi i szkołami przygotowania zawodowego. Widząc jaką popularnością cieszą się te kierunki, żywię głęboką nadzieję, że już niedługo uda się wykształcić dobrze przygotowaną kadrę, która nie tylko wniesie do branży meblarskiej dobre praktyki i wiedzę, ale sprawi, że przemysł meblarski zyska nowe, niewykorzystywane dotąd możliwości, potencjał i perspektywy – mówi Krzysztof Rykowski. – Czy firmy są zdecydowane ponieść koszty tych inwestycji? Myślę, że tak. Zdecydowanie tak. Zwłaszcza że koszty te, to ułamek wydatków związanych z modernizacją całości produkcji. Bardzo do tego zachęcam, bo wiem, że warto.

Potrzeba inwestycji w optymalizację procesów produkcyjnych

Grzegorz Mika, współwłaściciel i dyrektor zarządzający EasternGraphics Polska, zapytany o ocenę polskich firm pod kątem wykorzystania technologii umożliwiających optymalizację procesów produkcyjnych, odpowiada: Myślę, że wyglądamy pod tym względem nieźle. Jest sporo inwestycji, projektów modernizacji parków maszyn, oprogramowania, czy korzystania z firm doradczych, niewątpliwie pomagają w tym także fundusze unijne. Ale moim zdaniem nie tędy droga. Ciągłe ulepszanie produkcji, jakkolwiek bardzo ważne, często jest ślepą uliczką, gdyż nie generuje nowych zamówień, nie powoduje zwiększenia sprzedaży. Przypomina trochę nieustanne mieszanie zupy, od którego samej zupy nie przybywa. Dzisiaj potrzeba większych inwestycji w marketing i promocję oraz poszukiwania rozwiązań, które pozwolą na zbudowanie silnych, rozpoznawalnych marek i przez to podbijanie rynków eksportowych, nie tylko w roli poddostawców i dostarczycieli taniej siły roboczej, ale jako świadomych swojej wartości graczy.

Coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie kompleksowego rozwiązania do optymalizacji produkcji lub na rozbudowę już funkcjonujących rozwiązań. Wprowadzenie systemu ERP to konieczność, którą wymusza konkurencja oraz niezwykle dynamiczna branża meblarska. Piotr Grzejdziak, dyrektor handlowy RHO Software

Piotr Grzejdziak, dyrektor handlowy RHO Software, jest zdania, że obecnie widoczne są tendencje wzrostowe. W budżetach przedsiębiorstw coraz częściej uwzględniane są pozycje związane z rozwojem technologii IT – zauważa Piotr Grzejdziak. – Coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie kompleksowego rozwiązania do optymalizacji produkcji lub na rozbudowę już funkcjonujących rozwiązań. Wprowadzenie systemu ERP to konieczność, którą wymusza konkurencja oraz niezwykle dynamiczna branża meblarska.

„pCon.planner” to profesjonalne, bezpłatne oprogramowanie do projektowania wnętrz do zastosowania prywatnego i komercyjnego oferowane przez EasternGraphics Polska.
„pCon.planner” to profesjonalne, bezpłatne oprogramowanie do projektowania wnętrz do zastosowania prywatnego i komercyjnego oferowane przez EasternGraphics Polska. Program rozwija się bardzo dynamicznie. Każdego roku pojawiają się co najmniej dwie duże aktualizacje programu, warto dodać, że są one również darmowe. W przypadku programu „pCon.planner” aktualizacje oznaczają istotne zmiany, nowe funkcjonalności, ulepszenia etc. Właśnie pojawiła się nowa wersja programu – „pCon.planner 7.4”, z udoskonalonym silnikiem renderującym OSPRay pozwalającym płynnie edytować ustawienia silnika renderującego podczas tworzenia wizualizacji.
Oprogramowanie „Swood CAM” firmy DPS Software usprawnia i przyspiesza prace technologiczne, dzięki dostosowywanym strategiom obróbki, tj. rowkowania, cięcia, obróbki czopów oraz obróbki gniazd.
Oprogramowanie „Swood CAM” firmy DPS Software usprawnia i przyspiesza prace technologiczne, dzięki dostosowywanym strategiom obróbki, tj. rowkowania, cięcia, obróbki czopów oraz obróbki gniazd. Weryfikacja poprawności technologii obróbki z uwzględnieniem geometrii obrabiarki, oprzyrządowania, pozycjonowania i mocowania przedmiotu do stołu możliwa jest dzięki wizualizacji. Oprogramowanie generuje dopasowany i edytowalny program NC na obrabiarki sterowane numerycznie. Dzięki postprocesorom możliwe jest wysterowanie maszyn producentów takich, jak: Homag, SCM, Biesse, IMA, Masterwood i wielu innych.
Projekt i wizualizacja szafy zostały wykonane w programie PaletteCAD, równocześnie została wykonana oferta dla klienta.
Projekt i wizualizacja szafy zostały wykonane w programie PaletteCAD, równocześnie została wykonana oferta dla klienta. Na podstawie gotowego projektu wygenerowano pliki produkcyjne na piłę panelową oraz pliki CNC na centrum obróbcze. Centrum obróbcze wykonało wszystkie obróbki zapisane w plikach CNC. Skaner zainstalowany na centrum obróbczym sczytywał kody kreskowe z etykiet naklejonych na formatkach.
Narzędzie „pCon.box” EasternGraphics Polska umożliwia sprawną konfigurację obiektów według danych producenta.
Narzędzie „pCon.box” EasternGraphics Polska umożliwia sprawną konfigurację obiektów według danych producenta. Ryzyko błędu podczas prezentacji możliwości zestawień danego asortymentu jest zatem praktycznie wykluczone. Wraz z ustaloną konfiguracją prezentowane są wszystkie dane o podzespołach, a w przypadku zalogowanych użytkowników, widoczne są także ceny produktów. Aplikacja „pCon.box” nie tylko pozwala na generowanie konfiguracji, ale także umożliwia jej zapis/wysłanie jej jako dobrej jakości zdjęcie lub model 3D w formacie DWG lub 3DS, który może zostać użyty podczas pracy w programie do projektowania wnętrz.
Oprogramowanie „Swood CAD” firmy DPS Software opiera się na technologii „przeciągnij i upuść” oraz znormalizowanych bibliotekach (m.in. łączniki Blum, Hettich, Hafele).
Oprogramowanie „Swood CAD” firmy DPS Software opiera się na technologii „przeciągnij i upuść” oraz znormalizowanych bibliotekach (m.in. łączniki Blum, Hettich, Hafele). Parametryczne projektowanie mebli polega na utworzeniu lub wybraniu gotowego korpusu oraz dodawaniu do niego kolejnych okuć meblowych, półek lub przegród, które przebudowują się wraz ze zmianą wymiarów gabarytowych skrzyni. Elementy połączeniowe: mimośrody, kołki czy lamele wstawiane są poprzez przeciągnięcie i upuszczenie w wybranym miejscu mebla, jednocześnie generując otwory montażowe. Automatyzacja procesu projektowania jest zatem łatwiejsza, a proces tworzenia wariantów modelu 3D oraz listy materiałowej („BOM”) jest szybszy.
System „Modus ERP” firmy RHO Software jest kompleksowym rozwiązaniem klasy ERP dedykowanym branży meblarskiej, uwzględnia jej nietypowe wymagania.
Produkcja mebli jest niezwykle wymagającym procesem, wdrożenie systemu ERP jest wyzwaniem dla dostawców oprogramowania. System „Modus ERP” firmy RHO Software jest kompleksowym rozwiązaniem klasy ERP dedykowanym branży meblarskiej, uwzględnia jej nietypowe wymagania. Ma unikatowe funkcje pozwalające na optymalizację procesu produkcyjnego (np.: produkcja wariantowa, produkcja wirtualna, dynamiczne receptury, zaawansowany konfigurator produktu). „Modus ERP” to profesjonalny system m.in.: do planowania i kontroli produkcji. To MES, CRM, RCP, CMMS, ERP, MRP II w jednym programie.
„ImosNET 6.0” z konfiguratorami mebli 3D oraz planerem pomieszczenia 3D w wersji B2B oraz B2C to kolejna z propozycji firmy Imos, która jest dostępna on-line z poziomu każdej przeglądarki internetowej.
„ImosNET 6.0” z konfiguratorami mebli 3D oraz planerem pomieszczenia 3D w wersji B2B oraz B2C to kolejna z propozycji firmy Imos, która jest dostępna on-line z poziomu każdej przeglądarki internetowej. System umożliwia projektowanie całych pomieszczeń ze skonfigurowanymi meblami.
„ImosCAD/CAM” w najnowszej wersji SR2 to system z nowymi narzędziami do swobodnej i intuicyjnej pracy projektanta/konstruktora.
„ImosCAD/CAM” w najnowszej wersji SR2 to system z nowymi narzędziami do swobodnej i intuicyjnej pracy projektanta/konstruktora. Propozycja firmy Imos dostępna jest on-line z poziomu każdej przeglądarki internetowej.

TEKST: Anna Szypulska

Artykuł został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 5/2017