Okładka miesięcznika BIZNES.meble.pl - wydanie wrzesień 2018. Na okładce: Bożena Datczuk, prezes firmy Tobo.

Miesięcznik BIZNES.meble.pl

Numer 9/2018

W wydaniu wrzesień 2018 miesięcznika BIZNES.meble.pl między innymi:

  • Raport: koniunktura w branży
  • Wywiad z Thomasem Bükerem, dyrektorem sprzedaży w firmie Polipol International
  • Zagraniczni projektanci w polskich firmach
  • Scenariusz dla eksportu
  • Sylwetka: Aleksandra Gaca
  • Produkt: salonowe inspiracje
  • Wood & Paper
  • Technologie: ekologiczne aspekty produkcji
  • Sylwetka: Bożena Datczuk, prezes firmy TOBO

Na okładce: Bożena Datczuk, prezes firmy Tobo.