1016850043

Miesięcznik BIZNES.meble.pl

Numer 9/2018

Raport: koniunktura w branży
Wywiad z Thomasem Bükerem, dyrektorem sprzedaży w firmie Polipol International
Zagraniczni projektanci w polskich firmach
Scenariusz dla eksportu
Sylwetka: Aleksandra Gaca
Produkt: salonowe inspiracje
Wood & Paper
Technologie: ekologiczne aspekty produkcji
Sylwetka: Bożena Datczuk, prezes firmy TOBO