Podziel się:

DWORY S.A. - Kleje WOODMAX

10-09-2007
Do schowka

Kleje syntetyczne stanowią na całym świecie niemal wyłączny środek do łączenia drewna i materiałów drewnopochodnych. Jednym wśród dużej liczby klejów opartych na polimerach syntetycznych są kleje na bazie dyspersji poli(octano winylowej) zwane klejami białymi.

 

 

Otrzymywana jest ona w wyniku polimeryzacji octanu winylu w obecności emulgatorów (koloidów ochronnych). Kleje wodne na bazie PVAC są klejami termoplastycznymi, które w podwyższonej temperaturze (powyżej 50 °C) nabierają właściwości elastycznych a następnie stają się plastyczne. Objawia się to spadkiem wytrzymałości spoiny klejowej podczas działania siły rozrywającej.

 

 

 Pod wpływem wody spoina klejowa  pęcznieje i ulega zniszczeniu. Wytrzymałości spoin klejowych w temperaturze normalnej są wysokie, jednakże wzrost temperatury obniża tę wytrzymałość w sposób wyraźny. Spadek wytrzymałości spoin klejowych następuje również w skutek długotrwałego użytkowania w warunkach zmiennej wilgotności powietrza, jak również pod wpływem wody. Wysuszenie zawilgoconej spoin przywraca w dużym stopniu pierwotną wytrzymałość.

 

 

Możliwość modyfikacji klejów PVAC przy pomocy środków uszlachetniających pozwala otrzymywać spoiny charakteryzujące się wodo i termoodpornością. Spoiny te ponadto mogą wykazywać zwiększoną odporność na długotrwałe obciążenia

 

Kleje PVAC są stosowane przede wszystkim w przemyśle meblarskim ze względu na ich dużą adhezje (przyczepność) do drewna i wyrobów drewnopochodnych, szybkie wiązanie oraz brak negatywnego oddziaływania na środowisko.

Podstawową normą klasyfikująca kleje termoplastyczne do drewna jest norma PN-EN 204(klasyfikacja wg ich wodoodporności), w której podane są warunki klimatyczne i obszary zastosowań, w których klejony element jest używany.

 

 

Ogólna charakterystyka Klejów do drewna WOODMAX

 

 

 

 Kleje do drewna WOODMAX to nowa grupa produktów, która znalazła się w ofercie Firmy Chemicznej DWORY S.A. Są to jednoskładnikowe kleje na bazie modyfikowanej dyspersji poli(octano winylowej) w klasach wodoodporności D1, D2 oraz D3 wg PN-EN 204.

Nowa linia specjalistycznych klejów do drewna i materiałów drewnopochodnych została zaprojektowana głównie z myślą o przemyśle meblarskim ale także może być wykorzystana przez odbiorców indywidualnych.

 

Produkty Woodmax charakteryzuje wysokie zaawansowanie technologiczne, które  przekłada się na bardzo dobre parametry fizykomechaniczne co daje gwarancje trwałych połączeń i bezpiecznego użytkowania przez wiele lat.

 

  

Bardzo dobre parametry wytrzymałościowe klejów WOODMAX, sprawiają, że końcowa wytrzymałość tych klejów jest wyższa od wytrzymałości klejonego drewna, testy nie wykazywały zniszczenia spoiny natomiast rozerwaniu ulegał klejony materiał. Spoiny są bezbarwne, nie tępiące narzędzi oraz odporne na starzenie i grzyby.

 

 

Kleje WOODMAX należą  do ekologicznych środków w ofercie klejów do drewna, nie zawierają rozpuszczalników co świadczy o ich nieszkodliwości dla zdrowia, ponadto cechuje je duża prostota klejenia.

Firma posiada własny ośrodek badawczy w postaci Laboratorium Aplikacyjnego, w którym  zespół specjalistów opracowuje nowe receptury klejowe, dzięki czemu będziemy mogli  w najbliższym czasie poszerzyć asortyment klejowy i zaoferować nowe rozwiązania w związku z coraz większymi wymaganiami stawianymi przez przemysł meblarski. Jakość klejów WOODMAX jest porównywalna z największymi producentami klejów w europie co potwierdziły liczne testy u znaczących producentów przemysłu meblarskiego w Polsce.

 

 

 

 

Sposób użycia klejów WOODMAX

 

Powierzchnia przeznaczona do klejenia musi być sucha, oczyszczona i odpylona, pozbawiona śladów olejów i tłuszczy mogących zmniejszyć przyczepność. Wilgotność drewna  powinna wynosić 8 ÷ 12 %. Kleje mogą być nakładane jedno lub dwustronnie przy pomocy pędzla, szpachelki, butelki z dozownikiem, aplikatora, ręcznego wałka lub maszynowo ( za pomocą dysz lub walców).

 

 

Po naniesieniu kleju, należy odczekać pewien okres czasu właściwy dla danego kleju tzw. czas otwarty. Należy tutaj zaznaczyć, że czas schnięcia otwartego oprócz właściwości samego kleju np. zawartości suchej masy lub obecności dodatków modyfikujących zależy głównie od gatunku drewna, porowatości, wilgotności i temperatury powietrza oraz od ilości nałożonego kleju. Generalnie można kleić tak długo, jak długo klej jest wilgotny (biały), po czym składamy i ściskamy sklejane elementy.

 

 

 

WOODMAX  S 11.501 / S 11.502 / S 11.503

 

 

- Charakterystyka

Jednoskładnikowy klej na bazie poli(octanu winylu) w klasie wodoodporności D1. Spoina o średniej elastyczności  po osiągnięciu pełnej wytrzymałości posiada dobrą przyczepność do powierzchni drewnianych.

Stosowany jest w różnorodnych pracach montażowych oraz  do przyklejania elementów dekoracyjnych w przemyśle meblarskim. Przeznaczony jest do pras na zimno oraz do klejenia ręcznego drewna miękkiego i twardego, płyt wiórowych i pilśniowych oraz innych materiałów drewnopochodnych. Dobrze nadaje się do klejenia różnego rodzaju kołków i listew.

 

- Parametry fizykomechaniczne

 

Zawartość suchej substancji

50 ± 2 [%]

Lepkość wg Brookfielda:

S 11.501

S 11.502

S 11.503

 

  8 000 ÷ 15 000 [mPas]

15 000 ¸ 22 000 [mPas]

> 22 000 [mPas]

pH

4 ± 1

MTTF

+12 ± 1   [°C]

Wytrzymałość po 25 min.

Powyżej 3 [MPa]

Spoina

Bezbarwna, nie tępiąca narzędzi, odporna na starzenie

Wytrzymałość - cykl 1 wg PN-EN 204

Powyżej 11,0 [MPa] - wymagane min. 10 [MPa]

 

- Wskazówki dotyczące stosowania kleju

 

Zalecana ilość nanoszonego kleju

w zależności od rodzaju podłoża

90 - 180 [g/m2]

Czas otwarty

3 - 6 [min]

Temperatura klejenia

powyżej +12 °C

Prasy na zimno

- Ciśnienie prasowania

- Czas prasowania

 

0,1 - 1,2 N/mm2

15 - 30 [min]

 

 

 

 

WOODMAX HF  12.49

 

- Charakterystyka

Jednoskładnikowy klej na bazie dyspersji wodnej poli(octanu winylu) oraz dodatków uszlachetniających spełniający wymagania w klasie wodoodporności D2. Elastyczna spoina po osiągnięciu końcowej wytrzymałości posiada bardzo dobrą przyczepność do wszelkich powierzchni drewnianych.

 

Stosowany jest do klejenia wszystkich rodzajów drewna w tym gatunków egzotycznych, które są powszechnie uważane za trudne w klejeniu. Doskonale nadaje się do klejenia materiałów drewnopochodnych takich np. jak: sklejka, płyty wiórowe i pilśniowe, płyty MDF. Przeznaczony jest do klejenia na zimno jak również w prasach na gorąco oraz prasach ogrzewanych prądami wysokiej częstotliwości (w.cz.), których użytkowanie stawia klejom bardzo wysokie wymagania.  

 

 

- Parametry fizykomechaniczne

 

Zawartość suchej substancji

49 ± 1 [%]

Lepkość wg Brookfielda

14 000 ± 2000 [mPas]

pH

3 ± 0,5

MTTF

+9 ± 1   [°C]

Wytrzymałość po 25 min.

Powyżej 4 [MPa]

Spoina

Bezbarwna, nie tępiąca narzędzi, odporna na starzenie

Wytrzymałość - cykl 1 wg PN-EN 204

Powyżej 13,0 [MPa] - wymagane min. 10 [MPa]

Wytrzymałość - cykl 2 wg PN-EN 204

Powyżej 10,0 [MPa] - wymagane min. 8 [MPa]

 

 

- Wskazówki dotyczące stosowania kleju

 

Zalecana ilość nanoszonego kleju

w zależności od rodzaju podłoża

90 - 180 [g/m2]

Czas otwarty

3 - 10 [min]

Temperatura klejenia

powyżej +9 °C

Prasy

- Ciśnienie prasowania

- Czas prasowania na zimno

 

0,1 - 1,2 N/mm2

15 - 30 [min]

- Czas prasowania na gorąco

1,5 - 7 [min] (zależne od temperatury prasy)

- Czas prasowania prądami wysokiej 

   częstotliwości

15 - 180 [s]   (zależne od natężenia prądu)

 

 

 

 

WOODMAX WR 13.50

 

 

- Charakterystyka

Jednoskładnikowy klej na bazie modyfikowanej dyspersji poli(octanu winylu) w klasie wodoodporności D3, charakteryzujący się podwyższoną odpornością na działanie wilgoci oraz wysoką wytrzymałością spoiny do powierzchni drewnianych. Klej posiada certyfikat wydany przez IFT w Rosenheim oraz Instytut Technologii Drewna w Poznaniu potwierdzający klasę D3 wg. Normy PN-EN 204.

 

Ponadto klej charakteryzuje się elastyczną spoiną posiadającą dobrą wytrzymałość na podwyższone temperatury. Przeznaczony jest do klejenia drewna twardego i miękkiego stosowanych wewnątrz i na zewnątrz (np. okna i drzwi) oraz elementów drewnianych narażonych na działanie zwiększonej wilgoci np. meble kuchenne i łazienkowe. Polecany jest również do klejenia materiałów drewnopochodnych takich jak sklejka, płyty wiórowe i pilśniowe, MDF itp. Klej ten może być stosowany do montażu paneli podłogowych.

 

 

- Parametry fizykomechaniczne

 

Zawartość suchej substancji

50 ± 2 [%]

Lepkość wg Brookfielda

14 000 ± 3000 [mPas]

pH

4 ± 1

MTTF

+11 ± 1   [°C]

Wytrzymałość po 25 min.

Powyżej 3 [MPa]

Spoina

Bezbarwna, nie tępiąca narzędzi, odporna na starzenie

Wytrzymałość - cykl 1 wg PN-EN 204

Powyżej 12,0 [MPa] - wymagane min. 10 [MPa]

Wytrzymałość - cykl 3 wg PN-EN 204

Powyżej 2,5 [MPa] - wymagane min. 2 [MPa]

Wytrzymałość - cykl 4 wg PN-EN 204

Powyżej 10 [MPa] - wymagane min. 8 [MPa]

 

 

- Wskazówki dotyczące stosowania kleju

 

Zalecana ilość nanoszonego kleju

w zależności od rodzaju podłoża

90 - 180 [g/m2]

Czas otwarty

3 - 10 [min]

Temperatura klejenia

powyżej +11 °C

Prasy

- Ciśnienie prasowania

- Czas prasowania na zimno

 

0,1 - 1,2 N/mm2

15 - 30 [min]

- Czas prasowania na gorąco

2 - 10 [min] (zależne od temperatury prasy)

 

 

 

www.woodomax.pl

Tagi: Brak tagów
Podziel się:

Zobacz także

Dodaj komentarz
Dodaj komentarz
Autor:*
Masz konto?
E-mail:
Tytuł:*
Treść:*

Przepisz tekst wpisany w cudzysłowie:

Inne artykuły

Aktualności
 • Dylematy rodzin biznesowych podczas pandemii
  Zmieniona formuła wydarzenia to 5 dni, które pozwolą systemowo spojrzeć na obszar przedsiębiorstwa, przywództwa, majątku, rodziny właścicielskiej oraz globalnego otoczenia firmy. Czy w Polsce dzięki COVID-19 narodzi się lokalny patriotyzm? Czy swój do swego po swoje,...
 • „Diament Meblarstwa 2021” – rusza 15. edycja!
  To już 15. edycja znanego i cenionego w branży meblarskiej i sektorze wyposażenia wnętrz konkursu, który od wielu lat pozwala budować pozytywny wizerunek firm i promować wartościowe produkty, wskazane przez szerokie grono ekspertów. W tym roku zgłoszenia będą przyjmowane do...
 • Spadki sprzedaży, wzrosty w e-commerce
  Według danych GUS w kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 24,6% w porównaniu z kwietniem ub.r., kiedy notowano wzrost o 9,2%, natomiast w porównaniu z marcem br. spadła o 25,5%. W okresie styczeń – kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o...
 • Maleje popyt na kredyty mieszkaniowe
  Po lutowej euforii (odczyt indeksu wyniósł +27,6%) nadeszła kwietniowa depresja (odczyt indeksu wyniósł -27,6%). W maju br. o kredyt wnioskowało co prawda mniej klientów niż w kwietniu br., ale wartość wnioskowanych kredytów jest nieco wyższa. Jak sytuacja na...
 • Nowa data „Warsaw Home & Contract”
  Jak poinformowano 1 czerwca br., pandemia koronawirusa postawiła przed wszystkimi nowe wyzwania i stworzyła całkiem nową rzeczywistość, co wymaga podejmowania aktywnych działań, by dostosować się do zmienionych warunków. Z udostępnionego komunikatu wynika, że organizator...
Nowości produktowe
 • Markslöjd - Bali
  Została wykonana z rattanu, naturalnego materiału o dużej wytrzymałości, dzięki czemu przyciąga uwagę oryginalnym designem i lekkością konstrukcji. Bardzo dobrze sprawdzi się we wnętrzach z drewnianymi meblami, naturalnymi dodatkami aranżacyjnymi, kwiatami i roślinami ozdobnymi.
 • Gaber - Relingi ochronne
  Szybki montaż odbywa się dzięki odpornej na temperaturę oraz środki chemiczne taśmie samoprzylepnej. Obie wersje kolorystyczne – srebrna i czarna – dostępne są w paczkach po 6 sztuk w dwóch długościach 30 oraz 45 cm w sklepie online sklep.gaber.info.pl.
 • Schattdecor - Black Glow
  Wzorcem dla „Black Glow” były zwietrzałe deski, które zostały celowo nadpalone. W celu uzyskania konkretnego koloru na powierzchni, drewno zostało w odpowiednich miejscach obrobione. Na tej drodze powstała bardzo strukturalna, surowa powierzchnia, która doskonale...
 • Select by Lech - Dolce i Eterno
  Doskonale ubierze każdy rodzaj mebla. Skręcony splot, przypominający ponadczasową przędzę bouclé, powoduje, że tkanina sprawia wrażenie wielowymiarowej. „Eterno” stanowi idealne odwzorowanie starej, przetartej skóry naturalnej. Wysoka wytrzymałość oraz neutralna...
 • Hafele - Free Space - nowy podnośnik
  Red Dot Award za wyjątkowy design, nagroda Interzum „High Product Quality” za funkcjonalność, a do tego Diament meblarstwa 2020. To lista nagród, którą w prestiżowych konkursach został nagrodzony nowy podnośnik Free Space marki Häfele. Jego szybki i łatwy...
-
Wszystkie nowości w Twojej poczcie. Chcesz wiedzieć wszystko o aktualnych nowościach, promocjach - zapisz się do bezpłatnego newslettera.
Współpraca targowa:
Dołącz do nas!
Polub nas, a otrzymasz codzienną dawkę inspirujących aranżacji,
ciekawych artykułów i korzystnych promocji wprost na swoją tablicę!