Newsroom

Zatrudnią? Dadzą podwyżki? Co planują firmy?

plany pracodawców, kto zatrudnia, kto planuje podwyżki

Zatrudnią? Dadzą podwyżki? Co planują firmy?

Jak dużo przedsiębiorstw zamierza przyjąć do pracy nowe osoby? Ilu pracodawców byłoby skłonnych dać podwyżki pracownikom? Czego oczekują firmy i co oferują?

Instytut Badaczy Randstad opublikował wyniki 43. edycji badania dotyczącego planów pracodawców.

Jak zauważają autorzy raportu, epidemia jest już zjawiskiem bardziej znanym, wydaje się być pod kontrolą, obostrzenia są powoli luzowane i pojawiają się perspektywy pozyskania funduszy z Unii Europejskiej, dlatego większość wskaźników dotyczących sytuacji ekonomicznej, płac i optymizmu znacząco wzrosła w porównaniu do końca 2020 roku.

Czego spodziewają się przedsiębiorcy?

Według Instytutu Badawczego Randstad, przewidywania co do sytuacji gospodarczej kraju w najbliższym czasie zmieniły się radykalnie. Po tym jak 59% firm spodziewało się recesji, a tylko 1% wzrostu, aktualnie widać wyraźny wzrost optymizmu. 

Jedynie 27% przedsiębiorców spodziewa się recesji, natomiast 25% wzrostu. Wzrosła również ocena kondycji finansowej firm. Obecnie 60% przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu, ocenia swoją sytuację jako dobrą lub bardzo dobrą (wzrost o 12 p.p.), a tylko 7% jako złą lub bardzo złą. Jak podkreślają analitycy, są to dane zbliżone do poziomu z ostatniej edycji badania tuż przed pandemią.

ZOBACZ TAKŻE: Ile zarabia pracownik produkcji?

Z raportu Instytutu Badawczego Randstad wynika, że 33% firm już wróciło do normalnego funkcjonowania, a kolejne 45% przewiduje wrócić do normalnego funkcjonowania w ciągu roku

Ile firm planuje zwiększenie zatrudnienia i podwyżki?

Według publikacji odsetek firm, które zamierzają zwiększać zatrudnienie w ciągu najbliższego półrocza wynosi obecnie 29%, to oznacza wzrost o 12 p.p. Pocieszające jest to, że tylko 5% firm planuje zmniejszenie zatrudnienia. Jak podają autorzy raportu, wskaźniki nawet lepsze niż pod koniec 2019 roku, czyli tuż przed pandemią.

ZOBACZ TAKŻE: Podwyżki mimo pandemii. Co planują pracodawcy?

21% firm planuje wzrost wynagrodzeń (wzrost o 5 p.p.), a tylko 1% redukcję. Jeśli wziąć pod uwagę sezonowość takich planów, to tylko nieco mniej firm planuje wzrost niż przed epidemią w połowie 2019 roku (26%). Co drugi przedsiębiorca noszący się z zamiarem zwiększenia wynagrodzeń, planuje podwyżkę w granicach 2-7% planujący zwiększyć wynagrodzenia, planuje podwyżkę w granicach 2-7%

Praca zdalna – za czy przeciw?

Nieco ponad połowa (55%) przedsiębiorców dopuszcza możliwość pracy zdalnej, a im większa firma, tym ta możliwość pojawia się częściej. W ponad połowie firm zatrudniających powyżej 250 pracowników więcej niż 10% pracowników pracuje poza siedzibą firmy przynajmniej 1-2 razy w tygodniu.

ZOBACZ TAKŻE: Home office nie dla wszystkich

Firmy dopuszczające pracę zdalną starają się wspierać pracowników, przede wszystkim określając jasno zasady takiej pracy (72%), wypożyczając sprzęt biurowy (65%), pomagają w pracy zespołowej (62%). Z badania wynika, że najczęściej i najwięcej różnych działań w tym kierunku podejmują największe przedsiębiorstwa.