Newsroom

Zatrudnią? Dadzą podwyżki? Co planują firmy?

plany pracodawców, kto zatrudnia, kto planuje podwyżki

Zatrudnią? Dadzą podwyżki? Co planują firmy?

 
Instytut Badaczy Randstad opublikował wyniki 43. edycji badania dotyczącego planów pracodawców.
 
Jak zauważają autorzy raportu, epidemia jest już zjawiskiem bardziej znanym, wydaje się być pod kontrolą, obostrzenia są powoli luzowane i pojawiają się perspektywy pozyskania funduszy z Unii Europejskiej, dlatego większość wskaźników dotyczących sytuacji ekonomicznej, płac i optymizmu znacząco wzrosła w porównaniu do końca 2020 roku.
 
 
 
 

Czego spodziewają się przedsiębiorcy?

 
Według Instytutu Badawczego Randstad, przewidywania co do sytuacji gospodarczej kraju w najbliższym czasie zmieniły się radykalnie. Po tym jak 59% firm spodziewało się recesji, a tylko 1% wzrostu, aktualnie widać wyraźny wzrost optymizmu. 
 
Jedynie 27% przedsiębiorców spodziewa się recesji, natomiast 25% wzrostu. Wzrosła również ocena kondycji finansowej firm. Obecnie 60% przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu, ocenia swoją sytuację jako dobrą lub bardzo dobrą (wzrost o 12 p.p.), a tylko 7% jako złą lub bardzo złą. Jak podkreślają analitycy, są to dane zbliżone do poziomu z ostatniej edycji badania tuż przed pandemią.
 
Z raportu Instytutu Badawczego Randstad wynika, że 33% firm już wróciło do normalnego funkcjonowania, a kolejne 45% przewiduje wrócić do normalnego funkcjonowania
w ciągu roku
 
 
 
 

Ile firm planuje zwiększenie zatrudnienia i podwyżki?

 

Według publikacji odsetek firm, które zamierzają zwiększać zatrudnienie w ciągu najbliższego półrocza wynosi obecnie 29%, to oznacza wzrost o 12 p.p. Pocieszające jest to, że tylko 5% firm planuje zmniejszenie zatrudnienia. Jak podają autorzy raportu, wskaźniki nawet lepsze niż pod koniec 2019 roku, czyli tuż przed pandemią.
 
21% firm planuje wzrost wynagrodzeń (wzrost o 5 p.p.), a tylko 1% redukcję. Jeśli wziąć pod uwagę sezonowość takich planów, to tylko nieco mniej firm planuje wzrost niż przed epidemią w połowie 2019 roku (26%). Co drugi przedsiębiorca noszący się z zamiarem zwiększenia wynagrodzeń, planuje podwyżkę w granicach 2-7%
planujący zwiększyć wynagrodzenia, planuje podwyżkę w granicach 2-7%
 

Praca zdalna – za czy przeciw?

 
Nieco ponad połowa (55%) przedsiębiorców dopuszcza możliwość pracy zdalnej, a im większa firma, tym ta możliwość pojawia się częściej. W ponad połowie firm zatrudniających powyżej 250 pracowników więcej niż 10% pracowników pracuje poza siedzibą firmy przynajmniej 1-2 razy w tygodniu.
 
 
 
 
Firmy dopuszczające pracę zdalną starają się wspierać pracowników, przede wszystkim określając jasno zasady takiej pracy (72%), wypożyczając sprzęt biurowy (65%), pomagają w pracy zespołowej (62%). Z badania wynika, że najczęściej i najwięcej różnych działań w tym kierunku podejmują największe przedsiębiorstwa.
 
 
ocena poziomu zainteresowania podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników w porównaniu do okresu sprzed pandemii
nie jest jednoznaczna  co prawda 12% pracodawców twierdzi, że jest większe, ale z drugiej strony 16% twierdzi, że jest
mniejsze  największe zainteresowanie występuje w sektorach finansowym i nowoczesnych usług dla biznesu SSC/BPO
 firmy oferują przede wszystkim szkolenia w zakresie umiejętności praktycznych (70%), rzadziej w zakresie kompetencji
miękkich (40%)  najwięcej możliwości wsparcia rozwoju zawodowego oferują największe firmy, sektor nowoczesnych
usług dla biznesu SSC/BPO i sektor finansowy
 nieco ponad połowa (55%) przedsiębiorców dopuszcza możliwość pracy zdalnej, a im większa firma, tym ta możliwość
pojawia się częściej  w ponad połowie firm zatrudniających powyżej 250 pracowników więcej niż 10% pracowników
pracuje poza siedzibą firmy przynajmniej 1-2 razy w tygodniu
 firmy dopuszczające pracę zdalną starają się wspierać pracowników, przede wszystkim określając jasno zasady takiej
pracy (72%), wypożyczając sprzęt biurowy (65%), pomagają w pracy zespołowej (62%)  najczęściej i najwięcej różnych
działań w tym kierunku podejmują największe przedsiębiorstwa
 37% firm planuje zatrudnić pracowników dorywczych w okresie wakacyjnym, a powody zatrudnienia takich pracowników
rozkładają się niemal po równo między sezon urlopowy, sezonowy charakter działalności, a także tworzenie możliwości
odbywania staży i praktyk  najczęściej pracowników dorywczych planują zatrudnić największe przedsiębiorstwa
zatrudniające powyżej 250 pracowników.
planujący zwiększyć wynagrodzenia, planuje podwyżkę w granicach 2-7%obecna edycja badania jest kolejną odbywającą się w czasie epidemii COVID-19, chociaż w porównaniu do dwóch
poprzednich, epidemia jest już zjawiskiem bardziej znanym, wydaje się być pod kontrolą, obostrzenia są powoli luzowane
i pojawiają się perspektywy pozyskania funduszy z Unii Europejskiej, dlatego większość wskaźników dotyczących sytuacji
ekonomicznej, płac i optymizmu wzrosła znacząco w porównaniu do końca 2020 roku
 przewidywania co do sytuacji gospodarczej kraju w najbliższym czasie zmieniły się radykalnie  po historycznie
najniższym wskaźniku od początku badania (59% firm spodziewało się recesji, a tylko 1% wzrostu) widać wyraźne odbicie
 jedynie 27% spodziewa się recesji, a 25% wzrostu  największy optymizm występuje wśród firm z sektora
nowoczesnych usług dla biznesu SSC/BPO
 wzrosła ocena kondycji finansowej firm  obecnie 60% firm ocenia swoją sytuację jako dobrą lub bardzo dobrą (wzrost
o 12 p.p.), a tylko 7% jako złą lub bardzo złą  to dane zbliżone do poziomu z ostatniej edycji badania tuż przed pandemią
 33% firm już wróciło do normalnego funkcjonowania, kolejne 45% przewiduje wrócić do normalnego funkcjonowania
w ciągu roku
 29% wynosi obecnie odsetek firm, które zamierzają zwiększać zatrudnienie w ciągu najbliższego półrocza, to oznacza
wzrost o 12 p.p.  tylko 5% firm planuje zmniejszenie zatrudnienia – to wskaźniki nawet lepsze niż pod koniec 2019 roku,
czyli tuż przed pandemią
 21% firm planuje wzrost wynagrodzeń (wzrost o 5 p.p.), a tylko 1% redukcję  jeśli wziąć pod uwagę sezonowość takich
planów, to tylko nieco mniej firm planuje wzrost niż przed epidemią w połowie 2019 roku (26%)  co drugi przedsiębiorca
planujący zwiększyć wynagrodzenia, planuje podwyżkę w granicach 2-7%