Newsroom

Wpływ handlu zagraniczego na branżę meblarską

91956145

Wpływ handlu zagraniczego na branżę meblarską

Jedną z najważniejszych składowych oceny sytuacji branży meblarskiej jest handel zagraniczny. Analiza B+R Studio opiera się na oficjalnych danych Eurostatu, które dotyczą eksportu i importu.

Z danych Eurostat wynika, że eksport od stycznia do lipca br. wyniósł 5,77 mld euro, co stanowi spadek o 12% w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. Prognozowana przez B+R Studio wartość eksportu mebli w 2020 r. wyniesie 11,14 mld euro, co oznacza w tej walucie niewielki spadek w stosunku do roku 2019 (na poziomie ok. 1%). Po przeliczeniu na rodzimą walutę wartość ta wyniesie 49,8 mld zł. Przewidywana wartość eksportu w 2020 r. wyrażona w złotówkach jest o 3% wyższa niż przed rokiem. Taki stan rzeczy spowodowany jest bardzo wysokim średnim kursem euro, który jest korzystny dla eksporterów i sprawia, że choć eksport w euro minimalne spadł w porównaniu do roku ubiegłego, to po przeliczeniu na złotówki notujemy wzrost jego wartości.

Przyglądając się dotychczasowej dynamice importu w 2020 r. B+R Studio prognozuje, że na koniec roku jego wartość wyniesie 2,42 mld euro i oznacza osiągnięcie niemal takiego samego wyniku jak w 2019 r., kiedy to import wyniósł 2,43 mld euro. Po przeliczeniu na złotówki, ze względu na wysoką wycenę euro, ujawnia się 4% wzrost wartości importu w porównaniu do roku 2019 i wynosi 10,84 mld zł. Dane opublikowane przez Eurostat dla miesięcy styczeń-lipiec 2020 r. charakteryzują się dynamiką na poziomie 0,90 w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego, co oznacza spadek z poziomu 1,47 mld euro do 1,32 mld euro. Po przeliczeniu na złotówki wartość importu we wspomnianych miesiącach 2020 r. wyniosła 5,82 mld złotych, co przekłada się na dynamikę 0,93.

TEKST: Milena Dorozińska, Mateusz Strzelczyk. Autorzy są pracownikami firmy B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego.