Newsroom

Rynek pracy czeka ważny test

1373860592

Rynek pracy czeka ważny test

GUS podał najnowsze dane o bezrobociu, ale dopiero koniec wsparcia ze strony rządu zweryfikuje sytuację na rynku. Aktualnie w kraju zarejestrowanych jest już ponad milion bezrobotnych.

Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w maju stopa bezrobocia wyniosła 6% wobec 5,8% w kwietniu, co oznacza wzrost o 0,2 punkty procentowe. Jak widać, bezrobocie nie wzrosło znacznie w stosunku do marca czy kwietnia, ale wiele wskazuje na to, że większy wzrost bezrobocia dopiero nadejdzie. Dane za czerwiec będą już uwzględniały wypowiedzenia, które pracownicy otrzymywali w marcu i kwietniu.

Branża meblarska do tej pory borykała się z brakiem rąk do pracy. Lockdown mógł tę sytuację odwrócić. Do masowych zwolnień w fabrykach mebli, jak dotąd nie doszło i oby ten stan rzeczy się utrzymał. Jedyny przypadek dużych zwolnień to redukcja zatrudnienia w IKEA Industry Wielbark, o której pisaliśmy pod koniec maja.

ZOBACZ TAKŻE: Redukcja zatrudnienia w IKEA Industry Wielbark

W wydaniu 6-7/2020 miesięcznika „BIZNES meble.pl” ukaże się podsumowanie pierwszego kwartału. Milena Dorozińska i Tomasz Wiktorski z B+R Studio przytaczają w tym raporcie majowe publikacje GUS, z których wynika, że zatrudnienie w produkcji mebli w lutym br. wynosiło 167 tys. pracowników, natomiast w marcu zmalało o 1 tys., a w kwietniu o kolejne 3 tys. miejsc pracy.

Jednocześnie informacja o przeciętnym zatrudnieniu pokazuje dodatkowe oblicze sytuacji. Mianowicie po przeliczeniu zatrudnienia na pełne etaty spadek zatrudnienia pomiędzy lutym i kwietniem wyniósł aż 11 tys.! Oznacza to, że przedsiębiorcy częściej obniżali wymiar czasu pracy spodziewając się przejściowego charakteru obecnych trudności niż zwalniali pracowników. Jednocześnie ograniczenie produkcji było dużo wyższe niż ograniczenie zatrudnienia. Należy pamiętać, że część pracowników pozostaje jednak w okresie wypowiedzenia – informują Milena Dorozińska i Tomasz Wiktorski z B+R Studio.

Z 41. edycji badania pt. „Plany pracodawców”, którego wyniki opublikował w czerwcu Instytut Badawczy Randstad, można wywnioskować, że chociaż recesję w polskiej gospodarce pracodawcy prognozowali już od końca 2018 r., to w związku z COVID-19 nastąpiło pogłębienie się tego trendu do najwyższego poziomu w historii badania. Do 59% wzrósł odsetek firm spodziewających się recesji, do 4% spadł odsetek przedsiębiorstw spodziewających się wzrostu gospodarczego.