Newsroom

Organizacja, optymalizacja… PODWYŻKA

Organizacja, optymalizacja… PODWYŻKA

Polscy przedsiębiorcy stanęli w tym roku w obliczu zmian na rynku, które w istotny sposób wpływać będą na różne obszary działalności biznesowej. O niektórych z nich – takich jak podwyżki cen energii, utylizacji odpadów czy wzrost wynagrodzenia minimalnego – wiadomo było już od pewnego czasu. Inne, będące pochodną wspomnianych podwyżek, dopiero nastąpią i tak naprawdę trudno w tym momencie szacować, jak dalece wpłyną choćby na poziom cen produktów oferowanych przez polskie firmy. Pewnym jest to, że ruch cen w górę nastąpi, ponieważ ta „kumulacja” spowoduje wzrost kosztów związanych z prowadzeniem firmy. Zmusi to ich właścicieli do bardzo uważnej weryfikacji sposobu działania i poszukiwania sposobów na poprawę efektywności i utrzymanie rentowności. Pełne „przerzucenie” wyższych kosztów wytworzenia na klienta w postaci drastycznej podwyżki ceny może się bowiem skończyć dla przedsiębiorcy utratą klientów, którzy szukać będą tańszej alternatywy u jego konkurentów. (…)

Tekst: Marek Hryniewicki
 
Więcej w marcowym wydaniu  miesięcznika „BIZNES meble.pl”, w wydaniu on-line TUTAJ