Newsroom

OIGPM apeluje do wicepremier

885267908

OIGPM apeluje do wicepremier

9 lipca Jan Szynaka, prezes OIGPM, zwrócił się do minister Jadwigi Emilewicz o wsparcie i pomoc w kwestii zamrożenia przez ubezpieczycieli limitów kupieckich.

Jan Szynaka, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, w imieniu czołowych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych z branży meblarskiej, wysłał do wicepremier, minister rozwoju, Jadwigi Emilewicz pismo, w którym zaapelował o wsparcie i pomoc w przedmiocie zamrożenia przez ubezpieczycieli limitów kupieckich.

Pełną treść apelu publikujemy poniżej:

W imieniu czołowych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych z branży meblowej zrzeszonych i niezrzeszonych w Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Producentów Mebli zwracamy się do Pani Premier z apelem o wsparcie i pomoc w przedmiocie zamrożenia przez ubezpieczycieli limitów kupieckich.

Na rynku polskim funkcjonuje de facto kilka zagranicznych podmiotów oferujących ubezpieczenia należności handlowych w obrocie krajowym. Są to przede wszystkim Hermes, Coface oraz Atradius. Wszystkie wymienione zareagowały błyskawicznie na pandemię Covid-19 poprzez radykalne ograniczenie limitów kupieckich. Tymczasem po okresie zamrożenia gospodarki branża meblowa notuje silne odbicie wymagające niezwłocznego dostosowania limitów ubezpieczeniowych do obecnych warunków rynkowych. Niestety wg naszej oceny na podstawie sygnałów płynących od ubezpieczycieli problem nie będzie rozwiązany w ciągu co najmniej kilku najbliższych kwartałów.

Powyższa sytuacja stanowi istotną barierę dla prawidłowego funkcjonowania nie tylko naszych przedsiębiorstw, ale całego rynku rodzimego poprzez nadmierne zwiększenie ryzyka prowadzonej działalności. Przedsiębiorstwa zamiast skoncentrować się na realizacji zamówień (aby odrobić chociaż część strat powstałych w okresie „zamrożenia”) będą zmuszone podejmować dramatyczne decyzje o ograniczeniu ekspozycji ryzyka wobec krajowych odbiorców, a w konsekwencji ci drudzy także nie będą mogli realizować sprzedażu.

Nasza diagnoza nie ma charakteru jedynie doraźnego lecz jest skierowana na długofalową troskę o przyszłość naszych przedsiębiorstw, która niewątpliwie nacechowana jest niespotykaną wcześniej niestabilnością i niepewnością.

O ile rozumiemy obawy ubezpieczycieli wobec nowych i młodych uczestników obrotu gospodarczego, o tyle mierzenie jedną miarą całej gospodarki i redukcje bądź zamrożenie limitów rajże podmiotom o ugruntowanej i stabilnej pozycji jest dużym rozczarowaniem.

Dlatego z nadzieją przyjęliśmy informację, iż Ustawa o wsparciu dla rynku ubezpieczeń handlowych została skierowana przez Rząd do Sejmu. Naszym wystąpieniem do Pani Premier chcielibyśmy podkreślić ogromną wagę, jaką przywiązujemy do skutecznego wdrożenia tego rozwiązania.

Uważamy, że nadeszła pora na to, aby w tym przełomowym czasie Państwo polskie umożliwiło krajowym producentom skorzystanie z kolejnego bardzo ważnego instrumentu wsparcia, jakim będą gwarancje Skarbu Państwa na rzecz instytucji oferujących ubezpieczenia należności handlowych. Powyższe traktujemy jako element mogący mieć wpływ na utrzymanie konkurencyjności naszych producentów na wymagających rynkach zagranicznych.

Nie sposób także nie wspomnieć o tym, iż na chwilę obecną wiele podmiotów krajowych realizujących sprzedaż zagraniczną realizuje wysyłki towarów bez stosownych ubezpieczeń transakcyjnych. Jest to niezwykle ryzykowne, ale niestety niezbędne z uwagi na konieczność utrzymania płynności funkcjonowania przedsiębiorstw. Stąd też kwestia ubezpieczeń transakcji handlowych i wsparcia w tym zakresie jest istotna i pilna.

Mając na uwadze dotychczasową bardzo sprawną i celną pomoc, jaką otrzymała gospodarka naszego kraju, wierzymy, że i tym razem możemy liczyć na zrozumienie efektywne wsparcie ze strony Pani Premier i całego Rządu RP.