Newsroom

Nowe fundusze europejskie – środki na badania i rozwój

Fundusze europejskie - dotacje dla branży meblarskiej.

Nowe fundusze europejskie – środki na badania i rozwój

7 lutego to termin ogłoszenia przez PARP pierwszego z naborów wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – tzw. ścieżki SMART, która obejmuje badania i innowacje w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, zmian klimatu oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to program o łącznym budżecie wynoszącym blisko 8 mld euro, a co najważniejsze w planowanych w 2023 roku konkursów, finansowanych w ramach nowej polityki spójności na lata 2021-2027, jest miejsce na dotacje dla przedsiębiorstw działających w branży meblarskiej i przemyśle drzewnym.

Inicjatywa oferuje przedsiębiorcom wsparcie na każdym etapie rozwoju, między innymi w takich obszarach, jak:

 • działalność badawczo-rozwojowa (B+R),
 • automatyzacja i robotyzacja,
 • umiędzynarodowienie firmy,
 • wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki,
 • wsparcie projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu.

ZOBACZ TAKŻE: Miliony dla firm z branży meblarskiej

Cele programu to:

 • zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji,
 • wykorzystywanie zaawansowanych technologii,
 • wzrost konkurencyjności MŚP,
 • rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji,
 •  transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości,
 • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 i zielonych technologii.

Czym są Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki?

FENG stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020, które łącznie objęły blisko 30 tysięcy projektów i pozwoliły utworzyć ponad 75 tysięcy miejsc pracy.

Blisko 2,8 mld euro to budżet, którym dysponować będzie PARP w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Te pieniądze to olbrzymia szansa dla firm z sektora MŚP, aby wdrażać swoje plany rozwojowe. Pierwszym uruchamianym przez nas konkursem dla przedsiębiorców jest ścieżka SMART, gdzie na realizację innowacyjnych przedsięwzięć przekażemy rekordowo 1 mld euro. Konkurs ten daje przedsiębiorcom możliwość samodzielnego dobierania modułów do realizowanego projektu np. w zakresie cyfryzacji lub internacjonalizacji. Dzięki temu będą mogli bardziej elastycznie realizować swoje projekty – mówi Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Do kogo skierowana jest oferta programu?

 • do przedsiębiorstw (zarówno dużych, średnich, mikro jak i małych),
 • do sektora nauki (tj. uczelni wyższych, instytutów PAN oraz badawczo-rozwojowych),
 • do konsorcjów przedsiębiorców (także tych z organizacjami badawczymi),
 • do instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości i innowacji,
 • do  instytucji finansowych.

Jakie formy wsparcia oferuje FENG?

 • w postaci dotacji,
 • instrumentów finansowych (kapitałowych oraz gwarancyjnych),
 • instrumentów łączących finansowanie zwrotne i dotacyjne.

W ramach programu FENG na pomoc mogą liczyć organizacje na każdym etapie rozwoju.

Ścieżka SMART wsparciem dla przedsiębiorców

SMART dysponuje w tym roku łącznym budżetem w wysokości 10,67 mld zł, z czego PARP dysponuje kwotą 6,67 mld zł. Celem konkursu jest rozwój działań badawczych i innowacyjnych, wzmocnienie współpracy między biznesem a podmiotami naukowymi, skupiającej się m.in. na gospodarce niskoemisyjnej, zmianach klimatu oraz gospodarce o obiegu zamkniętym.

W ramach ścieżki SMART przewidziano kompleksowe wsparcie projektów obejmujących m.in.

 • działalność badawczo-rozwojową,
 • wdrażanie innowacji,
 • cyfryzację,
 • zazielenienie przedsiębiorstw,
 • internacjonalizację,
 • podwyższanie kompetencji.

Konkurs skierowany jest do:

 • MŚP,
 • dużych przedsiębiorstw,
 • konsorcjów naukowo-przemysłowych:
  • organizacji i instytutów badawczych,
  • organizacji pozarządowych, uczelni,
  • innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków unijnych w projekcie to 80%. Informacji udziela Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.