Newsroom

Miliony złotych dla producentów płyt drewnopochodnych

Producenci płyt drewnopochodnych otrzymają rekompensaty za wzrost cen gazu i prądu.

Miliony złotych dla producentów płyt drewnopochodnych

Wśród beneficjentów programu rekompensującego wzrosty cen gazu i energii jest dziewięciu producentów płyt drewnopochodnych. Jakie firmy otrzymały pomoc i w jakiej wysokości?

Uruchomiony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) program „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu i energii elektrycznej” ma na celu wsparcie firm działających w branżach energochłonnych, w przypadku których prowadzenie działalności gospodarczej jest zagrożone z uwagi na dynamiczny wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego w roku 2022. Do takich firm należą przedsiębiorstwa przetwórstwa drzewnego. Dziewięciu producentów płyt drewnopochodnych otrzymało w ramach programu ponad 81 mln zł.

Pomoc ma na celu:

 • utrzymanie płynności przedsiębiorstw,
 • utrzymanie miejsc pracy,
 • utrzymanie zdolności produkcyjnych w kryzysowym czasie.

W grudniu 2022 roku program został zaakceptowany przez Komisję Europejską, wypłata środków ma nastąpić w marcu 2023 roku. Do programu kwalifikowani są przedsiębiorcy, dla których koszty zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowiły co najmniej 3% wartości ich produkcji w 2021 r. lub 6% w pierwszej połowie 2022 r. Drugim koniecznym warunkiem jest pochodzenie przynajmniej połowy przychodów lub wartości produkcji z działalności w kodach (PKD) lub  w kodach produktów przemysłowych (PRODCOM) wymienionych na liście sektorów szczególnie narażonych na skutki kryzysu, opracowanej przez Komisję Europejską.

Maksymalna kwota wsparcia wyniesie 4 mln euro na grupę kapitałową albo przedsiębiorstwo niebędące częścią grupy kapitałowej. Dla przedsiębiorstw, które wykazują spadek wskaźnika EBITDA o co najmniej 40% pomiędzy rokiem 2021 a 2022 – lub pomiędzy drugimi półroczami tych lat – górny limit wsparcia wyniesie 50 mln euro. Dokładne kwoty pomocy zostały wyliczone w oparciu o koszty kwalifikowane, według wzoru podanego w programie z uwzględnieniem dodatkowych parametrów m.in. kursu euro, limitów na przedsiębiorstwo/grupę kapitałową, dostępności budżetu czy ewentualnego pomniejszenia z uwagi na otrzymanie innej pomocy na te same koszty.

ZOBACZ TAKŻE: Ranking producentów płyt drewnopochodnych

Jak poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsiębiorcom została udzielona pomoc publiczna w ramach programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”.

Pomoc udzielona została 208 przedsiębiorcom, w tym 14 przedsiębiorcom mikro i małym, 55 średnim i 139 dużym. Suma udzielonej pomocy wynosi (po korekcie dokonanej 13 marca 2023 roku) 2 409 412 209,10 zł.

Jakie wsparcie otrzymali producenci płyt drewnopochodnych?

Wszystkie dziewięć przedsiębiorstw przetwórstwa drzewnego, którym należą się rekompensaty, znalazło się w w pierwszej piętnastce zestawienia największych producentów arkuszy fornirowanych i płyt na bazie drewna za rok 2021. Poniżej publikujemy listę beneficjentów. Kolejność wynika z wielkości otrzymanej pomocy finansowej.

 • Egger Biskupiec Sp. z o.o. – 24 231 466,46 zł
 • Steico Sp. z o.o. – 18 734 400,00 zł
 • Kronospan Polska Sp. z o.o. – 16 485 922,32 zł
 • Kronospan Mielec Sp. z o.o. – 13 046 337,77 zł
 • Homanit Polska Sp. z o. o. sp.k. – 4 732 724,00 zł
 • Pfleiderer Wieruszów Sp. z o.o. – 1 553 950,49 zł
 • Pfleiderer Grajewo Sp. z o.o. – 1 192 593,08 zł
 • Pfleiderer MDF Grajewo Sp. z o.o. – 700 897,31 zł
 • Kronospan KO Sp. z o.o. – 424 270,57 zł

Na postawie publikacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).