Newsroom

Jest apel przemysłu drzewnego do premiera

1151372014

Jest apel przemysłu drzewnego do premiera

Czy premier Mateusz Morawiecki zablokuje nowe zasady sprzedaży drewna? Ma na to jeszcze tydzień. W przeciwnym wypadku procedury sprzedaży drewna ruszą 6 października 2021 roku.

28 września 2021 roku w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona m.in. sytuacji na rynku drzewnym. Prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego oraz Dyrektor Biura Izby przedstawili negatywną ocenę zasad sprzedaży drewna. Przypomnieli również o wciąż nierozwiązanym problemie eksportu drewna.

W związku z opublikowanymi zasadami sprzedaży drewna na lata 2022-23 Prezydent Izby Marek Kubiak skierował do premiera Mateusza Morawieckiego pismo z prośbą o zablokowanie zasad sprzedaży drewna.

ZOBACZ TAKŻE: Co dalej z polskim drewnem?

Pismo PIGPD do Premiera Mateusza Morawieckiego:

27 września 2021 roku

Szanowny Panie Premierze,

W dniu 22 września 2021 roku p.o Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pan Józef Kubica podpisał zasady sprzedaży drewna na lata 2022-23 bez jakichkolwiek uzgodnień i konsultacji z przedstawicielami przemysłu drzewnego, co do tej pory było normą. Zasady w naszym przekonaniu całkowicie zmieniające sytuację na rynku surowca drzewnego doprowadzą do jeszcze większego wzrostu cen oraz większego eksportu drewna niż do tej pory.

W imieniu Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, Polskiego Komitetu Narodowego Epal, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Tartacznych, Polskiego Związku Okna i Drzwi zwracam się z żądaniem natychmiastowego zablokowania wprowadzanych rozwiązań jako wysoce szkodliwych dla polskiego przemysłu drzewnego.

Otwarcie rynku jakie proponują nam Lasy Państwowe poprzez zwiększenie puli na sprzedaż aukcyjną do 30%, zniesienie limitu ceny górnej (która ma zapobiegać spekulacjom) to zaproszenie dla pośredników w handlu drewnem oraz korporacji zachodnich do jeszcze głębszego drenowania naszego, polskiego rynku surowca drzewnego. Proponowane zapisy stoją w zupełnej sprzeczności do tego jakie działania podejmują rządy innych krajów europejskich. Węgry, Rumunia, Chorwacja już chronią swoich przedsiębiorców przed nadmiernym eksportem drewna. Za kilka miesięcy ograniczenia na podstawie przepisów Światowej Organizacji Handlu wprowadzą Czechy i Słowacja.

Panie Premierze,

Tylko dzięki naszej pracy dziś Polska może pochwalić się tym, że jesteśmy mocarstwem jeśli chodzi o produkcję mebli, okien i drzwi, architektury ogrodowej. Jesteśmy również czołowym producentem tarcicy i palet. Obecne działania prowadzą do zmniejszenia znaczenia naszych wyrobów na rynkach światowych. Po wprowadzeniu tych wysoce niekorzystnych zasad, te rynki zwyczajnie stracimy.

W polskich rękach dzisiaj nie mamy produkcji celulozy i płyt drewnopochodnych. Za chwilę zabraknie polskich tartaków i wielu innych polskich przedsiębiorstw produkujących np. palety, meble, okna i drzwi oraz tzw. program ogrodowy, które kupują drewno w Lasach Państwowych.

W związku z powyższym prosimy o zablokowanie tych katastrofalnych dla przemysłu drzewnego zasad sprzedaży drewna i pilne zwołanie Zespołu ds. przemysłu drzewnego, którego był Pan inicjatorem jako Minister Gospodarki. Sprawa jest niezwykle nagląca, ponieważ procedury sprzedaży drewna mają ruszyć już 6 października br.

PANIE PREMIERZE, LOS POLSKIEGO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO JEST W PANA RĘKACH!

Z wyrazami szacunku,

W imieniu:

Polskiego Komitetu Narodowego EPAL

Stowarzyszenia Przemysłu Tartacznego

Polskiego Związku Okna i Drzwi

Marek Kubiak

Prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego

Do wiadomości:

Edward Siarka – Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa

Ministerstwo Rozwoju