Newsroom

Jan Szynaka Konsulem Honorowym Białorusi

Podczas ceremonii Ambasador Republiki Białoruś Władimir Czuszew wręczył Konsulowi Honorowemu Janowi Szynace Flagę Narodową Republiki Białoruś, listy komisyjne i pieczątkę konsularną. Fot. Szynaka Meble.

Jan Szynaka Konsulem Honorowym Białorusi

30 lipca br. w Ambasadzie Białorusi w Warszawie, Jan Szynaka, prezes Grupy Meblowej Szynaka oraz OIGPM, objął urząd Konsula Honorowego Republiki Białoruś w Olsztynie.

W ceremonii wzięli udział Jego Ekscelencja Władimir Czuszew, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Jan Hofmokl, Dyrektor Departamentu Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, władz wojewódzkich, szefowie przedstawicielstw białoruskich firm w Polsce, członkowie Zarządu, pracownicy oraz przyjaciele Grupy Meblowej Szynaka.

Podczas uroczystości Ambasador Republiki Białoruś Władimir Czuszew wręczył Konsulowi Honorowemu Janowi Szynace Flagę Narodową Republiki Białoruś, listy komisyjne i pieczątkę konsularną. Jan Hofmokl, Dyrektor Departamentu Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu Ministerstwa wręczył „Egzequatur” (dokument potwierdzający uznanie konsula przez państwo przyjmujące), podpisany przez Jacka Czaputowicza, Ministra Spraw Zagranicznych w Polsce.

Uzasadniając nominację Jana Szynaki na urząd Konsula Honorowego Republiki Białoruś w Olsztynie Ambasador Czuszew podkreślił, że sąsiedzkie położenie geograficzne Białorusi i Polski oraz wielowiekowa wspólna historia naszych krajów bezwarunkowo przemawiają za potrzebą zacieśniania współpracy międzypaństwowej. Polskie firmy dzięki wysokiej jakości swoich produktów i usług zasłużyły na dobrą reputacje na Białorusi. Obecna współpraca między naszymi krajami nie osiągnęła jeszcze dostatecznego poziomu i należy ją rozwijać zarówno w sferze gospodarczej, przygranicznej, kulturalnej, politycznej, naukowej czy społecznej.

Prezes Jan Szynaka jako jeden z największych inwestorów na Białorusi jest przyjacielem naszego kraju, który obejmując tę zasłużoną funkcję przyjmuje na siebie ogrom obowiązków wynikających z pełnienia urzędu Konsula Honorowego Republiki Białoruś w Olsztynie. Pragnę z tego miejsca przekazać Panu Konsulowi życzenia sukcesów we wszystkich przedsięwzięciach w wykonywaniu powierzonej odpowiedzialnej i zaszczytnej funkcji, która będzie się przyczyniać do rozwoju i wzmocnienia stosunków między Republiką Białoruś i Rzeczypospolitą Polską – podkreślił Ambasador.

Jan Szynaka, już jako Konsul Honorowy, w swoim wystąpieniu zaznaczył, że uzyskanie tytułu Konsula Honorowego republiki Białoruś nakłada na niego obowiązek reprezentowania obu krajów we wzajemnym współdziałaniu. Pełniona funkcja będzie doskonałym atrybutem do rozwoju gospodarczego, kulturowego, społecznego, sportowego i politycznego naszych krajów.

Funkcja Konsula Honorowego jest dużym wyzwaniem dla mnie osobiście, ale także dla polskich przedsiębiorców. Dzisiaj duży rozwój gospodarki i współpracy między Białorusią i Polską pokazuje jak bliska jest nam idea współdziałania, jak możemy się nawzajem uzupełniać, jak możemy rozwijać i otwierać wzajemne rynki zbytu. Bardzo ważną sprawą jest fakt, jak wielu Polaków żyje i funkcjonuje na Białorusi. Dla nich współpraca z polskim Konsulem Honorowym, który otwiera okno gospodarcze Białorusi w Europie, daje wielką szansę rozwoju narodu białoruskiego w Polsce i w Europie. To jest odnowienie tego co przez wiele lat zostało zaniedbane. Dzisiaj dużo mówi się o współpracy, przyjaźni polsko-białoruskiej jednak nikt do końca nie wie, jak dużo zostało polskości i polskich elementów historycznych na Białorusi. To jest warte przypomnienia wszystkim Polakom – powiedział Jan Szynaka.

Konsul Honorowy Jan Szynaka będzie prowadził działalność w okręgu konsularnym, w skład którego weszły województwa Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie i Kujawsko-Pomorskie.