Newsroom

Jakie są prognozy dla eksportu mebli?

przyszłość branży meblarskiej

Jakie są prognozy dla eksportu mebli?

Popyt na wyprodukowane w Polsce meble systematycznie rośnie. Gdzie eksport polskich mebli notuje największą dynamikę? O ile zwiększy się jego wartość w 2021 roku?

Popyt na wyprodukowane w Polsce meble systematycznie rośnie. Gdzie eksport polskich mebli notuje największą dynamikę? O ile zwiększy się jego wartość w 2021 roku?

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli zleciła przygotowanie raportu „Prognoza eksportu 2021”. Analiza przeprowadzona przez B+R Studio Tomasz Wiktorski zawiera informacje o eksporcie mebli ogółem i według krajów, jego dynamice w poszczególnych grupach, a także ranking największych importerów naszych produktów z tego sektora. Oto wybrane wnioski z opracowania.

Problemy z dostawami z Azji a eksport polskich mebli

Z raportu wynika, że popyt na polskie meble systematycznie rośnie. Trend ten jest wyraźnie widoczny w 2021 roku, windując prognozowaną wartość eksportu polskich mebli na poziom 12,9 mld euro. To oznacza prawie 20% wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym, gdy wartość eksportu w tym sektorze wyniosła 11,05 mld euro.

Według B+R Studio Tomasz Wiktorski, dane te przekraczają znacznie oczekiwania rynku, ponieważ początkowo zakładano, iż sprzedaż polskich mebli na rynki zagraniczne zwiększy się o około 8%. Na tak znaczne przekroczenie szacunkowych wartości miały wpływ przede wszystkim inflacja oraz większe zainteresowanie naszymi meblami europejskich i północnoamerykańskich odbiorców, którzy mają problemy z importem artykułów wyposażenia wnętrz z Dalekiego Wschodu.

Rynki na których eksport mebli z Polski notuje największą dynamikę

Jak informuje OIGPM, raport zawiera nie tylko wartości eksportu mebli ogółem i według krajów, ale również wolumeny i dynamiki zmian w poszczególnych grupach. Publikacja ukazuje również strukturę eksportu według grup mebli do 10 największych odbiorców oraz ranking wraz z dynamiką aż 100 krajów.

Okazuje się, że największą dynamikę wartości eksportu polskie meble odnotowały na wymagającym francuskim rynku – tu popyt na nie wzrósł o 27%. Na drugim miejscu plasują się Stany Zjednoczone z przyrostem o 26%, co według Izby jest efektem trwającej od kilku lat kampanii promocyjnej polskich mebli, organizowanej w USA przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Producentów Mebli i Polską Fundację Narodową we współpracy z B+R Studio Tomasz Wiktorski. Kolejne państwa, gdzie polscy meblarze osiągnęli największe wzrosty wartości eksportu to: Wielka Brytania (24%), Czechy (17%), Holandia (13%) i tradycyjnie Niemcy (11%).