Newsroom

Expo Mazury w likwidacji

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Expo Mazury podjęło uchwałę w sprawie postawienia spółki w stan likwidacji.

Expo Mazury w likwidacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Expo Mazury z siedzibą w Ostródzie podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania spółki i postawienia jej w stan likwidacji.

Jeszcze kilka lat temu w halach firmy odbywały się Międzynarodowe Targi Meblowe. Obecnie, jak poinformowała spółka, 1 lipca br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Expo Mazury S.A. z siedzibą w Ostródzie, podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania spółki i postawienia jej w stan likwidacji oraz powołania likwidatora spółki.

Likwidacja prowadzona będzie pod firmą spółki z dopiskiem „w likwidacji”. Rozwiązanie oraz wejście w proces likwidacji wpisuje się w generalny trend reorganizacji Grupy MIRBUD zmierzającej do poprawy efektywności działalności i uproszczeniu struktury Grupy MIRBUD.

W komunikacie, który wydało Expo Mazury, wzywa się wierzycieli spółki, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie 6 miesięcy od daty ogłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są w formie pisemnej na adres: Expo Mazury S.A. w likwidacji, 14-100 Ostróda, ul Grunwaldzka 55.

Ponadto spółka poinformowała, że wszystkie zaplanowane na br., a nieodwołane przez zleceniodawców imprezy zostaną przeprowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem kalendarza wydarzeń na II półrocze br.