Newsroom

Eksport wyciągnął przemysł z dołka

672952245

Eksport wyciągnął przemysł z dołka

Dobry początek roku i załamanie w kwietniu – to najkrótsze podsumowanie sytuacji polskich eksporterów mebli. Podobnie wyglądał import.

Zarówno dla eksporterów, jak i importerów mebli początek roku 2020 zapowiadał się obiecująco. Z analiz firmy B+R Studio wynika, że relatywnie dobre wyniki dotyczą tylko pierwszych dwóch miesięcy w przypadku eksportu, a dla importu – pierwszych trzech miesięcy br. W kolejnych miesiącach wartości te były niższe w porównaniu do okresu sprzed 12 miesięcy.

Jak podaje GUS, w styczniu 2020 r. wyeksportowano z Polski meble o wartości 1,033 mld euro, a w kwietniu o 45% mniej niż w styczniu, czyli 470 mln euro. Jednocześnie oznacza to mniejszą wartość aż o 53% w porównaniu do marca br., w którym wartość eksportu równa była 885 mln euro. W okresie styczeń-kwiecień z Polski wyjechały meble o wartości 3,407 mld euro, a w analogicznym okresie roku poprzedniego było to 4,147 mld euro (dynamika 0,82).

Z kolei wartość importowanych mebli do Polski w kwietniu 2020 r. równa była 120 mln euro, a dynamika względem poprzedniego miesiąca i analogicznego okresu roku 2019 wyniosła odpowiednio 0,57 i 0,53. Natomiast od stycznia do kwietnia 2020 r. wartość importu do Polski oscylowała na poziomie 824 mln euro i była niższa o 12% względem analogicznego okresu roku poprzedniego.

Powyższe dane dotyczą grup towarowych CN 9401-9404 i oznaczają:

  • 9401 – meble do siedzenia, w tym zamieniane w miejsca do spania, a także ich części,
  • 9402 – meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne; fotele fryzjerskie i podobne fotele; części do powyższych artykułów,
  • 9403 – pozostałe meble i ich części,
  • 9404 – stelaże pod materace; artykuły pościelowe i podobne artykuły wyposażeniowe.