Newsroom

Czy branża utrzyma trend wzrostowy?

1279343345

Czy branża utrzyma trend wzrostowy?

Wartość produkcji sprzedanej mebli w sierpniu wyniosła 3 mld 982 mln złotych i jest to o 220 mln złotych więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego i oznacza wzrost o 6,4%.

Z komentarza B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego, którego autorzy powołują się na te oficjalne dane Głównego Urzędu Statystycznego, wynika, że producentom mebli udało się to wszystko osiągnąć mimo panującej pandemii koronawirusa wywołującego COVID-19 i związanymi z nią ograniczeniami oraz przy niższym zatrudnieniu. Według danych GUS w sierpniu br. przeciętne zatrudnienie wyniosło ok. 156 tysięcy osób i choć tendencja jest wzrostowa, to nadal jest ono o 3% mniejsze niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

Liczby te w sposób jednoznaczny wskazują, że w dobie panującego kryzysu zarówno w krajowej, jak i światowej gospodarce polska branża meblarska, dzięki wytężonej pracy i sprzyjającej koniunkturze, radzi sobie bardzo dobrze w nowej, trudnej rzeczywistości.

Kluczowe pozostaje pytanie, czy ten trend w najbliższym czasie utrzyma się? Wszystko będzie zależeć od ewentualnych, zaostrzonych obostrzeń czy skali zachorowań, a co za tym idzie mogą nastąpić ograniczenia w liczbie osób pracujących w wyniku poddania się np. obowiązkowej kwarantannie – konkludują autorzy komentarza z B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego.