Newsroom

Co dalej z eksportem drewna z Polski?

kiedy ograniczony zostanie eksport drewna z Polski

Co dalej z eksportem drewna z Polski?

Nowy system sprzedaży drewna, eksport drewna i jego ceny na aukcjach, certyfikaty FSC czy promocja wartości dodanych – to główne tematy spotkania, które odbyło się pod koniec października.

Jak poinformowała Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, 26 października 2021 roku doszło do spotkania organizacji branżowych, m.in. OIGPM, z Edwardem Siarką, sekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Józefem Kubicą, p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych, jak również dyrektorami Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych. Wśród poruszanych tematów szczególnie istotne były trzy: nowe zasady sprzedaży drewna, ceny na aukcjach i eksport drewna, jak również certyfikacja surowca drzewnego.

Eksport drewna ważnym problemem

Głównym tematem rozmów była obecna sytuacja rynkowa. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę opracowania rozwiązań, które ograniczyłyby działalność firm zajmujących się skupowaniem polskiego drewna i sprzedawaniem go za granicę. Według wstępnych informacji, jakie uzyskała OIGPM, ma zostać powołany międzyresortowy zespół ekspercki, który odpowiedzialny byłby za wypracowanie odpowiednich propozycji.

Jakie jeszcze tematy pojawiły się podczas spotkania?

Poruszono takie kwestie, jak: nowy system sprzedaży drewna, eksport drewna i jego ceny na aukcjach, certyfikaty FSC, czy też promocja wartości dodanych.

Edward Siarka podniósł temat bioróżnorodności, wskazując na potrzebę szukania przez całą branżę – nie tylko z naszego kraju – sojuszników w celu zaprezentowania, jaki wpływ na ekonomię może mieć nowa strategia leśna. Poinformował, że polski rząd podpisuje się pod wszystkimi wspólnymi pismami wysyłanymi do UE w tej sprawie – relacjonuje OIGPM.

Z zapowiedzi Izby wynika, że uczestnicy potwierdzili potrzebę dalszych, konstruktywnych spotkań. Kolejne prawdopodobnie odbędzie się już w grudniu.