Newsroom

8 postulatów branży meblarskiej

1137991114

8 postulatów branży meblarskiej

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli skierowała pismo do wicepremiera Jarosława Gowina. Oto założenia strategii rozwoju branży meblarskiej, które się w nim znalazły.

List, który Jan Szynaka, prezes OIGPM, wysłał do Jarosława Gowina, ministra rozwoju, pracy i technologii, zawiera m.in. podziękowanie za spotkanie z przedstawicielami branży meblarskiej oraz możliwość przedstawienia postulatów dotyczących strategii rozwoju tego sektora. Jest ich 8 i dotyczą funkcjonowania firm zarówno w kraju, jak również na arenie międzynarodowej, na której Polska zajmuje wśród eksporterów 1. miejsce w Europie i 2. miejsce na świecie.

Zamieszczamy pełną treść pisma:

W imieniu przedstawicieli producentów mebli zrzeszonych i niezrzeszonych w OIGPM chciałbym serdecznie podziękować za nasze spotkanie w dniu 20 listopada 2020 r.

Jednocześnie poniżej pozwalam sobie przesłać krótkie podsumowanie naszego spotkania:

 1. OIGPM wraz z uczestnikami spotkania jako przedstawiciele branży meblarskiej w Polsce deklarują gotowość współpracy na poziomie roboczym przy rozwiązywaniu poszczególnych barier i wytyczaniu strategii rozwoju polskiej branży meblarskiej.
 2. Polska branża meblarska jest liderem w produkcji mebli na świecie (6. miejsce na świecie pod względem wartości wyeksportowanych mebli, 2. miejsce na świecie i 1. w Europie pod względem wartości wyeksportowanych mebli). Polska branża meblarska to ponad 29 000 przedsiębiorstw (80 dużych, 300 średnich, około 1500 firm małych, pozostałe około 27 000 firm to mikro firmy), dających zatrudnienie blisko 200.000 pracowników. Około 90% produkcji meblarskiej sprzedawane jest na rynkach zagranicznych, tylko 10% w Polsce. Polska branża meblarska posiada olbrzymie znaczenie dla polskiej gospodarki – udział w PKB wynosi około 2,3%. Jednocześnie jest jedną z niewielu branż przetwórstwa przemysłowego generująca dodatnie saldo w handlu zagranicznym na poziomie około 36 mld złotych. Powyższe dane oraz uczestnicy spotkania wskazują, jak ważne dla polskiej branży meblarskiej są rynki eksportowe. Sprzedajemy głównie w Europie – około 82% naszego eksportu ogółem.
 3. Przeciwdziałanie nadmiernej konsolidacji handlu w Europie. Poważnym zagrożeniem dla polskich producentów mebli jakie obserwujemy od kilku lat w Europie (głównie Niemcy i Francja) jest postępująca konsolidacja handlu, prowadząca do monopolizacji sfery zakupowej. Przy postępującej konsolidacji pozycja negocjacyzjna strony zakupowej jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do rozdrobnionej strony producenckiej, co w naszej ocenie jest niezwykle niebezpiecznym zjawiskiem. W ostatnich dniach OIGPM swoje stanowisko w tej sprawie przesłała do UOKIK, jak również do KE. Uważamy, że jest to obszar gdzie niezbędne jest wsparcie polskiego Rządu.
 4. Opracowanie skutecznych narzędzi promocji. Proponujemy dyskusję na temat realizowanej polityki promocji branży meblarskiej, do której powinny być włączone również firmy duże. Rozumiejąc przy tym obostrzenia unijne, proponujemy powołanie funduszu krajowego lub włączenie w ten proces instytucji takich jak Polska Fundacja Narodowa. Bardzo pozytywnym przykładem jest współpraca OIGPM i PFN w zakresie promocji polskiej branży meblarskiej w USA. Proponujemy również dyskusję na temat przyszłości programu BRAND. Idąc przykładem niektórych państw UE, środki na promocję sektorową trafiają częściowo pod zarząd izb branżowych. Proponujemy dyskusję na ten temat również z MRPiT.
 5. Stabilizacja rynku zaopatrzenia branży meblarskiej. W ramach problemów surowcowych przedstawiciele strony producenckiej zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa występujące w zakresie monopolizacji dostaw i nierównego traktowania producentów podstawowych surowców do produkcji mebli. Obecnie producenci mebli na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy ponownie zderzyli się z bardzo dużymi podwyżkami cen chociażby płyty wiórowej czy pianki tapicerskiej. Sytuacja wymaga rozwiązań strategicznych.
 6. Ubezpieczenia należności handlowych. Kolejnym z problemów sygnalizowanych przez producentów mebli jest zbyt mała aktywność i „zaangażowanie” KUKE w ubezpieczenia transakcji eksportowych.
 7. Problemy kadrowe. Uczestnicy spotkania zwrócili również uwagę na kwestie kadrowe. Branża nasza proponuje aby uelastycznić obowiązujące prawo, tak aby ułatwić obcokrajowcom podejmowanie pracy w Polsce. Należy też zwrócić większą uwagę wsparcie edukacji przyszłych kadr poprzez uruchomienie zachęt i programów promocyjnych zawodów technicznych. Jednym z doraźnych problemów jest ograniczona dostępność szkolenia dla kierowców wózków widłowych prowadzonych przez UDT. Proponujemy powrót możliwości przeprowadzania egzaminów w zakładach.
 8. Wsparcie dla firm cierpiących z uwagi na pandemię. Uczestnicy spotkania zwrócili również uwagę na nierówną sytuację producentów mebli. Obecnie ze względu na daleko idące ograniczenia w funkcjonowaniu branży hoteli i restauracji zamrożone zostały inwestycje i zakupy w branży HoReCa i to praktycznie na wszystkich najważniejszych rynkach. Wciąż w dramatycznie trudnej sytuacji znajdują się producenci mebli specjalizujący się w rynku kontraktowym. Proponujemy aby objąć ich pomocą na zasadach pomocy udzielanej przez Państwo branży hotelarskiej czy gastronomicznej.

Biorąc pod uwagę powyższe kwestie jesteśmy przekonani co do konieczności bardzo bliskiej współpracy pomiędzy OIGPM i MRPiT w zakresie strategii rozwoju polskiej branży meblarskiej.

Branża nasza już wielokrotnie pokazywała, że potrafi się rozwijać, ale na obecnym poziomie konkurencji globalnej i w warunkach pandemii potrzebna jest bliska współpraca z Rządem, aby utrzymać wcześniejsze tempo rozwoju.

Proponujemy, aby ustalić regularne spotkania w podobnym gronie w celu sprawnej komunikacji w strategicznych sprawach. Powstałaby w ten sposób sektorowa platforma do pracy na linii Rząd – branża meblarska, o którą wnioskujemy od wielu lat. Koordynatorem ze strony branżowej byłaby OIGPM.

Proponujemy również ustalenie harmonogramu spotkań roboczych, podczas których będziemy mogli przedyskutować w szczegółach potrzeby i uwarunkowania zgłoszonych postulatów.

Zdecydowanie popieramy koncepcję specjalizacji sektorowej i skoncentrowania się na branżach przynoszących istotne korzyści dla Polskiej gospodarki. To podejście w czasach wychodzenia z kryzysu najszybciej przyniesie poprawę sytuacji ekonomicznej całego kraju.

Cel jaki branża stawia sobie na najbliższa dekadę to podwojenie wartości produkcji sprzedanej, a to wymaga bliskiej współpracy z Rządem RP.

Raz jeszcze dziękujemy za możliwość spotkania i przestawienia postulatów odnośnie strategii rozwoju branży meblarskiej.

Już 2 grudnia 2020 r. o godzinie 12.00 odbędzie się spotkanie Członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli.

Agenda spotkania:

 1. Przywitanie gości – Pan Jan Szynaka, Prezes OIGPM oraz Szynaka Meble.
 2. Omówienie wyników ankiety monitorującej sytuację w branży meblarskiej – Pan dr Tomasz Wiktorski, B+R Studio.
 3. Podsumowanie aktywności OIGPM ze stroną rządową – Pan Piotr Wójcik, Wiceprezes OIGPM oraz Prezes Meble Wójcik.
 4. Polskie stoisko na targach w High Point – Michał Strzelecki, Dyrektor Biura OIGPM.
 5. Przykładowa walutowa strategia opcyjna – zalety i wady – Michała Buczko, Western Union.
 6. Wspólna dyskusja, pytania od Członków.

Spotkanie odbędzie się w formie telekonferencji z pomocą narzędzia zoom.us. Dostęp tylko dla Członków OIGPM zapisanych – poprzez udostępniony po rejestracji link.