Newsroom

5 żądań branży meblarskiej w Niemczech

Elmar Duffner, prezes Stowarzyszenia Niemieckiego Przemysłu Meblarskiego oraz Markus Meyer, prezes Stowarzyszenia Handlu Meblami i Kuchniami.

5 żądań branży meblarskiej w Niemczech

Branża meblarska w Niemczech chce, by rząd federalny przyśpieszył ożywienie popytu budowlanego. Prezesi stowarzyszeń meblarskich zgłaszają propozycję pięciopunktowego programu natychmiastowej poprawy sytuacji w niemieckim przemyśle meblarskim.

Reklama
Banner targów IFFINA 2024 750x109 px

W obliczu problemów branży meblarskiej w Niemczech, producenci domagają się od ustawodawcy działań mających na celu wzmocnienie popytu w budownictwie. Elmar Duffner, prezes Stowarzyszenia Niemieckiego Przemysłu Meblarskiego oraz Markus Meyer, prezes Stowarzyszenia Handlu Meblami i Kuchniami, zwrócili się z apelem do polityków. Adresatami ich postulatów są Klara Geywitz, federalna minister budownictwa, Robert Habeck, minister gospodarki i Wolfgang Schmidt, szef urzędu kanclerza federalnego.

Stanowisko branży meblarskiej w Niemczech

Niemcy potrzebują wzrostu – niezbędne inwestycje i ulgi dla sektora budowlanego i przemysłu przetwórczego należy wprowadzić już teraz. Niechęć do zakupów, załamanie popytu na budownictwo oraz wysokie stopy procentowe i inflacja stanowią obciążenie dla niemieckiej gospodarki. Prywatne gospodarstwa domowe i firmy wstrzymują się z zakupami i inwestycjami. W 2023 r. Niemcy znajdują się w recesji. Słabą koniunkturę gospodarczą można w szczególności przypisać niskiemu poziomowi konsumpcji prywatnej i spadkowi inwestyci budowlanym. Branża meblarska zakłada, że ​​czynniki spadkowe prawdopodobnie będą miały wpływ na rozwój sytuacji w 2023 r.

Umowa koalicyjna przewiduje, że co roku w Niemczech ma powstać 400 tys. nowych mieszkań. W rzeczywistości powstanie ich tylko około 200 tys. W 2023 r. mogłoby zostać oddanych do użytku jeszcze około 240 tys. mieszkań. Jednak wszyscy spodziewają się, że 2024 r. przyniesie spadek do około 170 tys. mieszkań. Z powodu niewystarczającej podaży czynsze drastycznie wzrosną. Grupy o niższych i średnich dochodach będą zmuszone do przeznaczenia znacznie większej części swojego budżetu na opłaty.

Niemcy potrzebują wzmocnienia popytu budowlanego i konsumpcyjnego

Oprócz przewidywalnych konsekwencji społecznych, załamanie w budownictwie mieszkaniowym ma ogromny wpływ na zatrudnienie w Niemczech. Klaster budowlano-wyposażeniowy zatrudnia ponad milion pracowników (1,3 mln ekstrapolowanych). Zatem znacznie więcej niż przemysł motoryzacyjny i jego branża dostaw, zatrudniająca około 800 tys. pracowników. Portfel zamówień w branży meblarskiej został zrealizowany, a zamówienia napływające masowo spadają. Istotną rolę odgrywają tu odwołane inwestycje w nowym budownictwie mieszkaniowym. Jak podaje Instytut Ifo, obecnie prawie 21% firm zajmujących się budownictwem mieszkaniowym zgłasza odwołania, a 45% firm brak zamówień. Ponadto powoli spadające ceny materiałów budowlanych nie oznaczają szybkiej obniżki kosztów produkcji.

Dlatego też w ramach tego 5-punktowego planu żądamy od rządu federalnego większego i szybszego wzrostu budownictwa mieszkaniowego:

  1. Ukierunkowane środki w przypadku projektów budowlanych, które zostały już zatwierdzone, ale zostały przełożone lub anulowane, na przykład w formie tymczasowych dotacji bezpośrednich lub pożyczek o obniżonym oprocentowaniu uzależnionym od liczby m2 powierzchni mieszkalnej;
  2. Obniżenie lub odroczenie podatku od przeniesienia własności nieruchomości;
  3. Obniżenie podatku od sprzedaży z 19 do 7% na roboty budowlane i środki z nimi związane (instalacje stałe);
  4. Znaczące zwiększenie planowanego programu dofinansowania KFW na przekształcenie nieruchomości komercyjnych na mieszkaniowe oraz rozszerzenie programu na dawne obszary komercyjne w lokalizacjach śródmiejskich w celu promowania nowych koncepcji wielofunkcyjnych. Należy znacznie skrócić czas wymagany na proces zatwierdzania;
  5. Zwiększenie bezpieczeństwa planowania dla prywatnych gospodarstw domowych i firm, m.in. poprzez trwałą redukcję obciążeń podatkowych, obowiązkowy przegląd skutków kosztowych nowych regulacji prawnych oraz przedłużenie górnych limitów cen energii na kolejne dwa lata.

ZOBACZ TAKŻE: Jakie są prognozy dla eksportu mebli do Niemiec?

Rząd federalny powinien wdrożyć dodatkowy finansowy i biurokratyczny program nadzwyczajny. Bez funkcjonującego nowego budownictwa mieszkaniowego łańcuchy wartości niższego szczebla, takie jak te w przemyśle meblarskim, zostaną wciągnięte w zawirowania gospodarcze, które zagrażają istnieniu branży.