Uprzejmie informujemy, iż firma Meble.pl S.A. realizuje projekt pn. "Wdrożenie zautomatyzowanej technologii produkcji elementów mebli krzywoliniowych oraz
mebli krzywoliniowych" dofinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R -
Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.


Głównym celem projektu jest: „Opanowanie niszowego rynku związanego z internetową obsługą produkcji mebli poprzez wdrożenie nowej technologii zautomatyzowanej
produkcji elementów meblowych krzywoliniowych oraz mebli krzywoliniowych”.


Przedmiotem projektu jest realizacja inwestycji technologicznej polegającej na wdrożeniu własnej, innowacyjnej „technologii zautomatyzowanej produkcji elementów mebli krzywoliniowych oraz mebli krzywoliniowych”, mającej postać nieopatentowanej wiedzy technicznej. Efektem realizacji projektu będzie świadczenie przez firmę Meble.pl nowej usługi elementów mebli krzywoliniowych oraz mebli krzywoliniowych na wymiar. Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje rozbudowę hali produkcyjnej firmy oraz zakup środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia zautomatyzowanej produkcji.Całkowita wartość projektu: 5 125 500,00 pln

Wkład Funduszy Europejskich: 3 075 300,00 pln

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Z przyjemnością informujemy, iż sukcesem zakończyły się starania firmy Meble.pl o pozyskanie środków z funduszy europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, osi priorytetowej I. „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, na realizację inwestycji pn. „Zwiększenie konkurencyjności, a także rozszerzenie zakresu działania firmy MEBLE.PL S.A. poprzez zakup nowoczesnych urządzeń usprawniających proces produkcji i sprzedaży mebli i artykułów meblowych”.Realizacja projektu jest związana z dostosowaniem oferty firmy do potrzeb rynku. W ramach inwestycji firma zamierza zakupić nowoczesne urządzenia usprawniające proces produkcji oraz sprzedaży mebli i artykułów meblowych. Integralną częścią projektu jest stworzenie systemu oznaczenia i automatycznej identyfikacji produkowanych elementów meblowych oraz systemu monitoringu hali produkcyjnej.Inwestujemy w rozwój Województwa Podkarpackiego
 

 DOTACJE NA INNOWACJE


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Tytuł projektu: „Polityka siedmiu dni" - rozwój i usprawnienie działalności firmy MEBLE.PL S. A. poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii.”

Projekt realizowany w okresie 14.12.2013 – 30.09.2015
Nr umowy o dofinansowanie: UDA - POIG.04.01.00-18-027/13-00


Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 można znaleźć na:
www.parp.gov.pl
www.poig.gov.pl
europa.eu/index_pl.htm
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.mrr.gov.pl

-
Wszystkie nowości w Twojej poczcie. Chcesz wiedzieć wszystko o aktualnych nowościach, promocjach - zapisz się do bezpłatnego newslettera.
Współpraca targowa:
Dołącz do nas!
Polub nas, a otrzymasz codzienną dawkę inspirujących aranżacji,
ciekawych artykułów i korzystnych promocji wprost na swoją tablicę!